Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı

 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı
 • Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı


Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı

 

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki 2011/1796 sayılı Bakanlar Kururu Kararında, “Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmiştir.
 

Bölgemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla 23-26 Haziran 2011 tarihlerinde bölgede Bakanlığımız ve TURSAB yetkilileri ile bir çalışma yapılmış ikinci olarak da 05-09 Eylül 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının katıldığı ikinci bir çalışma gerçekleştirilmiş ve Bakanlığımız inceleme heyetince bir eylem planı hazırlanarak 30.09.2011 tarih ve 199392 sayılı yazıları ile Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Yine konu ile ilgili olarak Valiliğimizin Başkanlığında 21.09.2011 tarihinde üçüncü bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu değerlendirme toplantısında bölgede planlı turizm gelişiminin sağlanabilmesi amacıyla ilgili tarafların oluşturulacak bir eylem planı çerçevesinde eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin faydalı olacağı dile getirilmiştir.

Söz konusu Turizmi Geliştirme Çalıştayı ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinde görevli personel 05 – 09 Eylül 2011 tarihleri arasında Elazığ ili ve ilçeleri, Tunceli/Pertek ilçesi, Erzincan/Kemaliye ilçesi ve Malatya/Arapgir ilçesinde ön inceleme ve araştırmalarda bulunarak bir taslak eylem planı hazırlamışlardır.

            Turizmin, Türkiye ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sahip olduğu kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi kapsamında, 24-26 Ekim 2011 tarihleri arasında Elazığ ilinde “Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Turizmi Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.

24-26 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmış olan toplantıya TÜRSAB aracılığıyla 20 civarında Seyahat Acentası , Sivil Toplum Kuruluşu, Malatya ,Elazığ, Tunceli, Erzincan Valilikleri ile Havzada yer alan Belediye temsilcileri ile konuyla ilgili resmi daire temsilcilerinin, bölgedeki turizm işletmecileri de katılmıştır.

Çalıştaya, Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yer alan Elazığ, Erzincan, Malatya ve Tunceli illerinin Valileri, bölgede yer alan ilçelerin Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile TÜRSAB, TÜROFED, TUROB, TYD temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri de katılmıştır.

 Çalıştay’a katılmış Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ;

 

Müjdat ÖZBAHCIVANOĞLU           Daire Başkanı            Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Dr.Adnan ASLAN                        Daire Başkanı            Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Alper Sami ÇAYIR              Kültür ve Turizm Uzmanı      Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Nevzat ÖZSUCA                         İnşaat Mühendisi         Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Erdem ÖZTÜRK                         Şehir Plancısı              Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Haydar KALSEN                         Müze Müdürü              Elazığ Müze Müdürlüğü

Nilgün SALİHOĞLU                     Müze Müdürü              Erzincan Müze Müdürlüğü

Zeynep AYDIN                          Arkeolog                     Malatya Müze Müdürlüğü

 

Çalıştay’a katılmış Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcileri ;

 

Nezih ÜÇKARDEŞLER

TÜRSAB Asya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı

TÜRSAB Kültür Turizmi, Sağlık Turizmi, İç Turizm, Gençlik Turizmi Komiteleri Üyesi

Gülen Turizm & Seyahat Acentası Sahibi / İSTANBUL

 

Nejat KARAGÖZ

TÜRSAB Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı

TÜRSAB İç Turizm, Gençlik Turizmi Komiteleri Üyesi

Minka Turizm & Seyahat Acentası Sahibi / İSTANBUL

 Türkiye çapında ve yurtdışına tur düzenleyen 18 Seyahat Acentası temsilcileri