Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şiirler

Toz duman içinde bıraktı felek

Mart ayında sarı çiğdem açılır

Harput’da eğlenen gülen kalmadı

Nisan gelir çayır çimen seçilir

Her Cuma al ata binip yelekcek

Mayıs sonu yaylalara göçülür

Cirit meydanına gelen kalmadı

Güzellere eda verir o çağlar

 

 

Eskiden nice bir nasip paylandı

Gönlüm yükseklenmiş alçaklıyamam

Şehirde kışlanıp, bağda yaylandı

Hulkum daralmış sır saklayamam

Dereden tepeye Hoyrat söylendi

Gülümün üstüne gül koklayamam

Mutlu günleri bilen kalmadı

Seherde açılmış gülüm var benim

 

 

Ustası çırağı, toyu ermişi

Yükseklerden alçaklara bakamam

Tezgah başlarında bıraktı işi

Su değilim dört yanıma akamam

Puşunun yazmanın yok savruluşu

Seni koyup yad ellere bakamam

Gönülleri sarıp çelen kalmadı

Bakar isem bakarlarım kör olsun


Artık orciklere pestil dolanmaz

Rakiptir dost bağının gazeli

Şıralar dükülüp salk’da bulanmaz

Kör olaydım sevmeyeydim ezeli

Yad eli değsede böyle talanmaz

Elin kötü sözü düşman nazan

Talan gerçek oldu, yalan kalmadı

Bana değil, nazlı yara değmesin

 

 

Kapılar kilitli, Çarşılar bonboş

Dost bağına çeper ekmiş giremem

Ne yazımız yazdır, ne kışımız kış

Her sırada nazlı yari göremem

Horonu halayı, unuttuk gardaş

Yüzbin güzel görsem gönül veremem

Oynayan galmadı, çalan galmadı

Ölene dek sevdandayım ben senin

Cenani DÖKMECİ

Bibime Mektup 

Nazlı bibim senden birşey soracam

Baş tarlada yine bostan oli mi?

Her türlü yollarm bağlandı benim

Gafil Hasan sebzeleri yoli mi?

Gelebilsem hemen gopup gelecem

Gındik gilin elmaları oli mi?,

Emmim ile Fato yengem ne oldu?

Canlı gölün ayvaları ne oldu?

 

 

Bizim Gıllo tohum mohum eki mi?

Çarçaklıdan gelen bi avuç su içermiş

Boz eşşeğin yularını çeki mi?

Karaçalı yar çavuşu geçermiş

Tarlalarda ayrık varcık bitti mi?

Harputlular Mezire’ye göçermiş

Marabamız Hıdır Gakgo ne oldu?

Bunakların aklı fikri ne oldu ?

  

Bıldır babam bahçaları gazdı mı?

Bel bel Hemo yine belbel duri mi?

Tevekleri serpeneye aldı mı?

Eşeğine gulpsuz semer vuri mi?

Arka bağa bir kez olsun vardı mı?

Bilmem beni hatırlayıp sori mi?

Anam ölmüş Güllü bacı ne oldu?

Necogilin İbo gakgo ne oldu?

 

Anonim

Şiir

Garılı gişili tud sirkeledük

Garipler and içdük bulunmaz dengin

Şu nevruz gohulu Harput ilinde

Felek bırahsa da görsek bir rengin

Sekü külbelerdük, maya sölerdük

Göllerinde çimsek  şirin Kövengin

Göze başlarında gül dilberinde

Görsek bir gakgoşu, hançer belinde

 

 

Üsgüre, üsgüre ayran içerdük

Meteristen attık gurbete gurşun

Gor gor ayrılır da ekin biçerdük

Alın yazımız, ganadında guşun

Şamam atar yara garpuz keserdük

Ne güzel yaraşmış, başında puşun

Fatih Ahmed’in yüce ilinde

Ezüldük, erpidük gurbet elinde

S.VECİHİ DEMİR