Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TGA Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimi

25/12/2022 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri adaylık başvuru sürecine ilişkin olarak; 26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Türkiye  Turizm  Tanıtım  ve  Geliştirme  Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 19. maddesinin 5. fıkrasında "Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Ajans Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık başvuruları, 7183 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte belirtilen hükümler kapsamında değerlendirilmek üzere süresi içerisinde 30 Kasım –14 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne) veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine elden teslim yoluyla   şahsen   veya    vekil    aracılığıyla    yapılacağı    Bakanlığımız(https://www.ktb.gov.tr/TR-333277/turkiye-turizm-tanitim-ve-gelistirme-ajansi-yonetim-kuruluuyeligine-adaylik-islemleri.html) ve Ajansın internet sayfasında(https://tga.gov.tr/faaliyet/tga-yonetim-kurulu-uyeligine-adaylik-islemleri/) duyurulmuştur.

Ajans Yönetim Kurulu seçimlerinin 25 Aralık 2022 Pazar günü 7 coğrafi bölgede, 28 ilimizde ve 35 farklı noktada yapılacağı daha önceden duyurulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliği adaylığına başvuracak kişilerde aranan nitelikler ile Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylık başvurularında teslim edilmesi gereken belgeler Bakanlığımız ve Ajansın internet sayfasında yer alan aynı duyuruda belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı duyuruda süresinde yapılmayan adaylık başvurularının reddedileceği de ilan edilmiştir.

ADAYLIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adaylık Başvurularında Aşağıda Yer Alan Belgelerin Verilmesi Gereklidir:
1-Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylık başvuru dilekçesi,

2-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya resmî nitelikte belge örneği,
3-Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda adaylık başvurusu için özel olarak düzenlenen noter onaylı vekâletname aslı,
4-Adli sicil kaydı beyan formu,
5-Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adaylar için memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı,
6- 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunduğuna ilişkin belgeler,
7-Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından, aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri,( Doğu Anadolu Bölgesi Toplam Yatak Sayısı: 24.060)
8- Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri
Turizm payı borcunun bulunmadığına ilişkin belge.

 

Doğu Anadolu Bölgesi Seçim Sandığı Merkezi adresleri

-Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi – Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Merkez/ELAZIĞ

-Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu – Ata Mah. Atatürk Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Rektörlük Oditoryum (Mavi Salon) Yakutiye/ERZURUM

Bakanlık İrtibat Kişileri:

a) İlker GÖRATEŞ, Tel No: 03124708441

b)Öznur ATAK SÜRÜCÜ, Tel No: 03124708431


Detaylı Bilgi İçin Aşağıda Yer Alan Linki Tıklayınız:

https://tga.gov.tr/faaliyet/tga-yonetim-kurulu-uyeligine-adaylik-islemleri/