Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Duyuru: 2022 Yılı Fiyat Tarife Formları


Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ve Yiyecek İçecek İşletmelerinin  uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler hakkındaki 2008/2 No'lu Tebliğ 09.09.2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İlimizde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri ve Yiyecek ve İçecek İşletmeleri,  en geç Ekim ayı sonuna kadar aşağıda yer alan Fiyat Tarife Formlarını söz konusu tebliğe göre doldurarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden onaylatmaları gerekmektedir.

FİYAT TARİFELERİNİN HAZIRLANMASI AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1 - Fiyat tarifeleri ikişer nüsha olarak düzenlenecektir.
2 - Her bir nüsha, işletmelerce ayrı ayrı ıslak imza ve kaşe ile onaylanacaktır.
3 - Formlarda bulunan alanlardan işletmeleri ilgilendirmeyen kısımlar çizgilerle iptal edilecektir.
4 - İşletmelerin hizmet alanı dışında kalan formlar tanzim edilmeyecektir.
5 - Fiyat tarifeleri “Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)”ne göre hazırlanmalıdır.
6 - Fiyatlar Türk Lirasının yanı sıra  Dolar/Euro kurlarından biri ile de belirtilecektir.


AÇIKLAMALI FİYAT TARİFE FORMLARI.xlsx

FİYAT TARİFE FORMLARI.xls