Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ Sağlık Turizmi Çalıştayı ilimizde düzenlendi


Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği  ve Elazığ  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile ilimizde 6 -7 Temmuz'da Elazığ Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Sayın Nadir ALPARSLAN başta olmak üzere ilgili kamu kurum yetkilileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve sektör profesyonelleri olmak üzere birçok davetli çalıştaya katılmışlardır.  İlimizdeki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, alternatif turizm  türlerinden sağlık turizminin ilimizdeki potansiyeli, güçlü ve zayıf yönleri  masaya yatırılmıştır. İlimizde, medikal alanda hizmet veren şehir hastanesi ve üniversite hastanesi başta olmak üzere diğer özel hastanelerin varlığı,  ulaşım imkanlarının kolaylığı, ilimizde son yıllarda MTA tarafından keşfedilen termal suların varlığı ve ildeki konaklama imkanları ile Sağlık Turizminin önümüzdeki yıllarda Elazığ turizmi için önemli bir potansiyel arz ettiği ve bu potansiyelin kullanılması için kamu ve özel sektör yatırımlarının bu potansiyelin göz önünde bulundurularak yapılmasının hem yatırımcıya hem de il turizmine katkı sağlayacağı çalıştay raporunda belirtilmiştir. 2 gün süren çalıştayın sonuç raporu Bakan yardımcımız Sayın Nadir ALPARSLAN'a sunulmuştur.

2 sağlık turizmi çalıştayı-3.jpg