Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Duyuru:Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi (Elazığ Seçmen Listesi)

İlimizde hizmet veren Kültür ve Turizm  Bakanlığından Turizm İşletme Belgeli tüm konaklama ve yeme içme tesislerine duyurulur.

26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında 19. Madde’nin 4. fıkrasında usul ve esasları belirtilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi 29 Aralık 2019 tarihinde, İlimizinde içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgemiz için

  1. Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Rektörlük Yakutiye / ERZURUM 

adresinde yapılacaktır.

  1. Söz konusu seçime ilişkin seçmen listeleri, (Elazığ Seçmen Listesi) 8 Kasım 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün süre ile Bakanlığımız ve ajansın web sitelerinde yayımlanacak olup, bu süre zarfında seçmen  listelerine  Bakanlık  nezdinde  itirazlar  alınacaktır.  23  Kasım  2019  tarihi,  seçmen listelerine yapılacak itirazların son tarihi olup, bu tarihten itibaren 10 gün süre ile itirazlar Bakanlıkça değerlendirilecek ve 3 Aralık 2019 tarihinde seçmen listeleri kesinleştirilecektir.

Bu kapsamda, adaylık başvuruları; kesinleştirilen seçmen listelerinin Bakanlığın ve ajansın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte, 3 - 18 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yönetim Kurulu Adaylık Süreci Detaylı Bilgi

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (https://tga.ktb.gov.tr/)