Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Maden

Maden: Elazığ’a 80 km uzaklıkta, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ilçe, derin bir vadide kurulmuştur. 1927’den sonra Elazığ İline bağlı bir ilçe haline getirilmiştir. Bakır işletmesi ilçenin ekonomik açıdan can damarını oluşturur. İlçeye ulaşım kara ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Gezin Beldesi turizm açısından önemli bir yere sahiptir. İsmini yöredeki bakır madenlerinden aldığı düşünülen Maden İlçesi'nin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadir. Ancak bazı İngiliz kaynaklarında, insanoğlunun bakırı ilk kez M.Ö. 7000-8000 yılları arasında bu bölgede bulmuş ve işlemiş olduğu ifade ediliyor. Tarihi böylesine eskiye dayanan bölgede, Asurlulardan sonra Mitanni Krallığı, Roma İmparatorluğu'nun Türklerin Anadolu'yu fethinin ardından Selçukluların hüküm sürdüğü görülüyor. Yavuz sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan Maden İlçesinde çok sayıda tarihi eser bulunan ilçede 1890 yıllarında yapıldığı bilinen Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi ile 1872 yılında Sultan Hamit tarafından yaptırılmış olan Cami Kebir önemli eserler arasındadır. İlçede ayrıca kültür ve tabiat varlığı olarak korumaya alınmış Çitli Höyüğü ve Şeyh Muhammet Kattal Türbesi bulunuyor. Hazar Gölü ve Gezin Beldesi ise ilçenin turizm yönünden önemli mesire ve dinlenme yerleri bulunmaktadır. Maden İlçesi bakır yataklarıyla ülkemizin en önemli yeraltı zenginlikleri arasındadır. Maden İlçesinin 2013 Adres Kayıt Sistemine göre köyler dahil toplam nüfusu 15.665 ’tir.

Maden

Maden

Maden Eski Hükümet Konağı

 
Gezin Beldesinden Bir Görünüm


Hazar Gölü Manzaralı Gezin


Gezin Çileği


Gezin Halk Plajı


Bir Manzara


İlçeden Gün Batımı