Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2013 Yılı Faaliyetlerimiz

T.C

ELAZIĞ VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2013 YILI FAALİYET RAPORU

1-ELAZIĞ NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ

İhalesi 1995 yılında yapılan ve su basmanı seviyesinde iken yarım kalan Kültür Merkezi inşaatına 2008 Ağustos ayında yeniden başlanılmıştır. Dosyası yeniden hazırlanan işin ihalesi 06.12.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Elazığ Kültür Merkezinin tamamlanması süreci içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan gelen ödenekten toplam  12.194.737,37 TL harcama yapılmıştır. Elazığ Nurettin ARDIÇOĞLU Kültür Merkezi inşaatı tamamlanmış olup Bakanlığımız tarafından geçici kabulü yapılmış ve Müdürlüğümüz 27 Mart 2013 tarihinde binaya taşınmıştır. Binanın kesin kabül çalışmaları Mart 2014’de sonuçlandırılacaktır. Resmi açılış töreni henüz yapılmamıştır.

-İlimizde İstasyon Cad. Bosna Hersek Bulvarında faaliyetlerini yürüten merkez İl Halk Kütüphanemiz kapsamlı bir tadilat geçirmekte olduğundan  2014  yılı Ocak ayı içerisinde geçici olarak Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezine taşınmıştır.

-Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezindeki Kütüphanenin 08.01.2014 tarihinde “Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi” adı altında  hizmete açılmıştır.

-Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezimizde 27.03.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 13 seminer, 30 tiyatro gösterimi, 2.tiyatro festivali (8 tiyatro oyunu), 13 konser, 2 sinema, 6. sinema festivali (4 Gün, 37 Film), 7 sergi, 4 kurs faaliyetleri yapılmıştır.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde Yer Alan Bölümler

      10.251 m2’lik bir alanı kapsayan Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinin zemine oturma alanı 3.500 m2 olup, toplam kapalı alanı ise 9.712 m2’dir. Elazığ Kültür Merkezi, Bodrum kat, Zemin kat, Birinci kat, İkinci kat olarak yapılmıştır.

      Çok amaçlı büyük salon (Tiyatro, Bale, Opera, Sinema)

      Çok amaçlı küçük salon (Toplantı, Konferans, Seminer, Tiyatro, Çeşitli Gösteriler)

      Büyük Kütüphanesi

      Çocuk Kütüphanesi

      Güzel Sanatlar Galerisi

      El Sanatları Atölyesi

      Güzel Sanatlar Atölyesi

      Çocuk Atölyesi

      Bale Folklor Çalışma Salonu

      Müzik Çalışma Salonu

      Halk Kültürünü Araştırma Birimi

      Yönetim, Kafeterya, Konukevi ve Teknik Hacimler

gibi bölümler yer almaktadır.

2- İL HALK KÜTÜPHANESİ

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüz 56.204 adet kitap mevcuduyla 2013 yılı sonu itibarıyla 287.824 okuyucuya hizmet vermiştir. İlçelerimizde toplam 7 kütüphane bulunmaktadır.2013 yılında Ağın Kütüphanesi 15.796 kitap mevcudu ve 3.310 okuyucu, Arıcak Kütüphanesi 5.021 kitap mevcudu, 7.800 okuyucu, Baskil Kütüphanesi 11.949 kitap mevcudu 5.975 okuyucu , Keban 14.175 kitap mevcudu 4.424 okuyucu , Kovancılar Kütüphanesi 5.180 kitap mevcudu, 6.196 okuyucu , Palu 10.687 kitap mevcudu 7.180 okuyucu  ve Sivrice İlçe Halk Kütüphanesi 15.697 kitap mevcuduyla 4.325 okuyucuya hizmet vermiştir.

3- ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi; Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu, Halı ve Kilim Galerisi ile Etnoğrafya Salonu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Müzede 2013 yılı sonu itibariyle toplam 30.924 adet kayıtlı  eser bulunmaktadır. Bunlardan 14.777 adedi Arkeolojik, 5.301 adedi Etnografik, 10.846 adedi Sikke’dir. Müzemiz teşhirinde 493 sikke, 1.071 arkeolojik ve 602 etnografik eser olmak üzere 2.166eser sergilenmektedir. Müzemizi 2013 sonu itibariyle 1.853 ücretli ,7.285 ücretsiz, 199 ‘ü müze kartlı  olmak üzere toplam 9.337  kişi   ziyaret etmiştir.2013 sonu itibariyle; Muhtelif yerlerde 19 adet izinsiz kaçak kazı alanı yerinde incelenmiş, 8 Koleksiyoner’in bilgilendirmeleri sağlanmış Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de olmak üzere toplam 552 adet  açık mahal arazi çalışması yapılmıştır.2013 yılında Müze Müdürlüğü Başkanlığında Harput’ta Esadiye Cami Kazısı ve Tuncelide Sinan Kalesi kazısı yapılmıştır.

4- ELAZIĞ DEVLET TİYATROSU

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı olarak çalışan tiyatromuzun yerleşik sanatçısı olmayıp turne düzeninde hizmet vermektedir. Elazığ Devlet  Tiyatrosu, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde yer almaktadır. Devlet Tiyatrolarının İlimizde her hafta iki temsil olmak üzere bir oyun sahnelenmektedir.

            Elazığ Devlet Tiyatrosunda  01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar 26 oyun sahnelenmiş ve oyunları  14.576 seyirci izlemiştir.

5-ELAZIĞ DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

           Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği  Korosu 1 Ocak 2013 - 31.12.2013 sanat sezonunda; 11 adet Periyodik Konser, 9 adet Özel Konulu Konser, 14 adet Eğitim Konseri, 3 adet Bayram Konseri,10 adet Solist Konseri ve 5 adet Turne Konseri olmak üzere toplam 52 konser  gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Koromuz tarafından 50 kişilik Çocuk Korosu yetiştirilmiş ve bu koro 2 kez halka açık konser sunmuştur.

6- HARPUT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI, HARPUT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE ALT YAPI UYGULAMALARI

6 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Harput, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilmiştir. Bu kapsamda “Elazığ Harput Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi” Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce ihale edilmiştir.  Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 2057 sayılı kararı ile Kentsel Tasarım Projesi uygun görülmüştür. Bu proje ile Harput’un imarı ve geleceğe taşınmasının önü açılmıştır.

Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığınca Harput Alt yapı ve Sokak Sağlıklaştırması işi için 2004-2012 yılları arasında toplam 2.578.000,00 lira ödenek gönderilmiştir. Gönderilen ödenek İl Özel İdaresine aktarılmış, Harput girişinden itibaren sokak dokusu aslına uygun olarak yenilenmiş, sokak aydınlatmaları gerçekleştirilmiş, altyapı çalışmaları (su, kanalizasyon vb.) önemli ölçüde tamamlanmıştır.

2013 yılı içerisinde Harput’un sosyal kültürel dokusu ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklara dayalı olarak bir çalışma sürdürülmüş bu çalışma 2014 yılı içerisinde  de devam edecektir.

7-HARPUT KALE SURLARININ ONARILMASI  VE KAZILARI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ESERLERİN RESTORASYONU

Harput Kalesi’nin (Süt Kalesi) doğu, kuzeydoğu  ve doğu yönündeki surlarının  restorasyonu geçtiğimiz yıllarda (2011-2012-2013) önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. Kale içinde 5 yıl süre ile yaptığımız kazı çalışmalarının devamı için girişimlerimiz  sürdürülmektedir.

Harput İç Kalede, Müze Müdürlüğümüzün Başkanlığında Osmanlı Arkeolojisi adı altında yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan taşınır ve taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyonunun yapılarak fonksiyon kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir proje sunulmuştur. Bakanlığımız 07.04.2009 tarih ve 65889 sayılı yazıları ile bu projeyi uygun bulmuş ve ödenek ayrılabilmesi için Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden proje çizimi için ihtiyaç duyulan keşif özetinin çıkarılarak gönderilmesi istenmiştir. Anılan Müdürlük 27.08.2009 tarih ve 500 sayılı yazıları ekinde çıkarılan Keşif özeti 03.09.2009 tarih ve 4305 sayılı yazımız ekinde Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Anılan işin gerçekleştirilmesi için 31.12.2013 tarih ve 4314 sayılı yazımız ile Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ödenek sağlanması için yazı yazılmıştır. Son derece önemli gördüğümüz bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için işin takibi yapılmaktadır.

8-SİVİL MİMARİ ESERLERİNİN RESTORASYONU

Elazığ’ın sivil mimari örneklerini yansıtan Kazım Efendi Sokaktaki 5 adet evin restorasyon projeleri Müdürlüğümüz tarafından çizdirilmiştir. Bunlardan 2 adet evin  restorasyonunu sağladığımız maddi destekle yapılmış ve kalan  diğer evlerin de  restorasyonu yapılabilmesi için Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair  Yönetmelik kapsamında Bakanlığımız 2013 Mali Yılı Bütçesi’nden proje ve proje uygulama yardımı yapılması için 09.01.2012 tarih ve 91 sayılı yazıyla başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurulara Bakanlığımızca maddi destek sağlanmıştır.

9-ELAZIĞ-TUNCELİ FIRAT HAVZASI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 İlimizin ve bölgenin turizminin gelişmesinde temel bir çalışma olan  Elazığ - Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 675 Km² lik Keban Baraj sahası ve çevresi ile birlikte 4 ilimizi de içine alan  muazzam bir kültür ve turizm potansiyeline sahiptir. Başta Elazığ İli sınırlarındaki 4.000 yıllık bir mazisi olan ve üzerindeki çeşitli dönemlere ait 52 adet tescilli eserin olduğu Koruma Amaçlı İmar Planına sahip Harput olmak üzere, muhteşem bir doğal güzelliği olan  Hazar gölü ve çevresi ile birlikte çok önemli bir  turizm potansiyeli oluşturmaktadır.  Bölgenin ülke  ve dünya turizmine kazandırılması Türk turizmine de farklı bir soluk getirecektir. Söz konusu alana yönelik ihale edilen jeolojik ve jeoteknik etütlerin ve haritaların tamamlanmasına mütakib bölgenin Çevre Düzeni Planı hazırlanacaktır. Bakanlığımızla Valiliğimizin (Fırat Havzası Alt Yapı  Hizmet Birliği –FAY-HİB) işbirliği ile sürdürülen çalışmalara maddi katkımız 2014 yılında devam edecektir.

10-HAZAR GÖLÜ ATIK SU VE ARITMA  İŞİ

Sivrice Hazar Gölü’ nün korunması, temiz tutulması ve turizme kazandırılması için   Bakanlığımız tarafından Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli arz eden yörelerde  altyapı uygulamaları Elazığ- Sivrice Atık Su  Arıtma Kanalizasyon Hatları ve Terfi Merkezi için gönderilen ödeneklerimiz ile anılan iş İl Özel İdaresince 27 Aralık 2010 tarihinde ihale edilmiştir.

Bu kapsamda Enerji Nakil Hattı, Havalandırma Havuzları, İlgili inşaatlar ihale edilmiş ve önemli ölçüde tamamlanmıştır. Anılan iş için gönderilen 3.250.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

‘Sivrice Atık Su  Arıtma Tesisleri Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırma’ işi için 3.250.000 TL ödeneğe ilave olarak 23.12.2013 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi hesaplarına 3.000.000ödenek daha aktarılmıştır. 

11-MADEN ESKİ HÜKÜMET KONAĞI VE SAAT KULESİ

Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi;  Kültür ve TurizmBakanlığımız adına tahsisli Osmanlı dönemi eseri olan Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesinin restore edilmesi için Kültür ve TurizmBakanlığımızdan 245.000 TL ödenek gönderilmiştir. İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan projeler Diyarbakır Koruma Kurulunca onaylanmıştır. Onaylanan projeler doğrultusunda gerekli restorasyon çalışmalarının başlatılması için ödenek talebinde bulunulmuştur.

 12-KARAKOÇAN İLÇESİNDE BULUNAN GOLAN KAPLICALARI

Yoğunağaç köyünde Peri çayının yanı başında bulunan GOLAN KAPLICALARI ilçenin en önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır. Romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen Golan Kaplıcaları yörede büyük ilgi görmektedir. Bölge 30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak Bakanlığımızca Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Golan Kaplıcalarının alanın tanıtım çalışmaları hazırladığımız broşürler ve katıldığımız fuarlarda yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu alanın çevre düzeninin yapılması için mevcut kaynaklara ilave olarak yeni mali kaynaklar bulma girişimlerimiz yürütülmektedir.

13-ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

            Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinlikleri sivil toplum kuruluşları ve sanat insanlarının katkı ve girişimleri ile 1992 yılında Elazığ’ da başlatılmış; Elazığ Valiliği’nin koordinesinde Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarında da desteği ile her geçen yıl gelişerek devam etmektedir.

Bugüne kadar 21 kez gerçekleştirilen (11.’si Azerbaycan/Bakü’de) Uluslararası Hazar Şiir Akşamları faaliyetleri geniş katılımlı bir planlama süreci ile başlamakta, şiirin yanında çeşitli kültür-sanat faaliyetleri ile de desteklenmektedir.

21. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları 20-21-22-23 Haziran  2013  tarihinde Türkiye ve Türkiye dışından gelen şair, yazar ve sanat camiasının tanınmış şahsiyetlerinin katılımı ile Yahya Kemal Beyatlı  anısına İlimizde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet kapsamında;

Yahya Kemal Beyatlı ve İstanbul konusunun işlendiği İmza günü programı, Ferhat Göçer Konseri, “Karpostallarla Eski İstanbul Sergisi”, Alper Çeker’in Yahya Kemal Fotoğrafları ve El Yazıları Özel Sergisi” ile Kreatif Yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran’ın YaptığıYahya Kemal ve İstanbul İllüstrasyon Sergisi, “Tanışma Toplantısı  ve Hazar Şiir Akşamları Sinevizyon Gösterisi” ve  Prof.Dr. Mustafa KOÇ’un “İstanbul” Konferansı gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımını konseri, Şairler Yürüyüşü, Açılış Töreni, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun hazırlayıp sunduğu “İstanbul Şarkıları” konser programlarının yanısıra İlçe programlarında (Baskil-Karakoçan-Keban-Kovancılar-Palu-Sivrice) paneller, konferanslar ve geziler,

Ahmet Tevfik OZAN’ın Başkanlığında Şiir Akşamları Paneli, Bahtiyar ASLAN’nın moderatörlüğünde  Ahmet Atilla Şentürk,  Abdulkadir Emeksiz,  Süleyman Erguner, Almas Ulvi Binnatova, İsa Kocakaplan’nın katılımlarıyla “Edebiyatta İstanbul” paneli  yapılmıştır.

Liselerarası Yahya Kemal Beyatlı Bilgi Yarışması Finali yapılmış ve dereceye giren okullara ödülleri verilmiştir.

Final gecesinde tüm katılımcılara yemek ikramı yapıldıktan sonra, şairlerin katılımı ile “Şiir Akşamı” yapılmış,

TRT AVAZ, KANAL 9 gibi ulusal kanalları tarafından canlı yayınlanan programı aynı anda tüm dünyada da izlemiştir.

          Program Boyunca :

·         Yurtiçinden 11 yurtdışından 12 şair ve 1 panelist, yurtiçinden 6 panelist, 11 şair ve yazarlar derneği temsilcisi katılmışlardır.

·         TRT ve Kanal 9 olmak üzere ilimiz kanallarından Fırat TV, Kanal 23, Kanal E olmak üzere 30 kişilik canlı yayın ekibi ve basın temsilcisi yer almıştır.

·         Yurtiçi 18 kişilik Ferhat GÖÇER konser ekibi, ilimizden 14 kişilik Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser ekibi, 28 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediye Mehteran ekibi olmak üzere toplam 140 kişilik şair, yazar, müzisyen ve sanatçı grubu faaliyetlerde yer almışlardır.

Programa tanıtım amacıyla 1000’er adet program kitapçığı, davetiye, afiş, kit dosyası, çanta, yaka kartları, “20.Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Güldeste” kitabı bastırılarak dağıtılmış,  bunun yanında billboardlarda ve basın yayın organlarında program tanıtımları ile duyurulmuştur. Yahya Kemal Beyatlı’yı ve İstanbul’u anlatan eserler öğrencilere ve kütüphanelere dağıtılmıştır. 

14-SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

Somut olmayan kültürel mirasın korunması kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki sohbet toplantıları konusunda bir çalışma başlatılmıştır. Valiliğimizin de katkılarıyla Elazığ-Kürsübaşı geleneği, Şanlıurfa- Sıra geceleri ve Balıkesir Barana geceleri hakkında bir dosya hazırlanarak Dünya Kültür mirası listesine alınması talebiyle UNESCO’ya sunulmuştur.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereği yaptığımız çalışmalarla 2010 yılı Ekim ayında Kürsübaşı geleneğimiz UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI temsili listesine kabul edilmiştir. Bu konu kapsamında 24-27 Aralık 2010 tarihleri arasında Elazığ’da Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kürsübaşı Sohbetleri” belgesel çekimleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda İlimizin zengin kültürel unsurlarının tanıtılması yönündeki çalışmalarımıza (Hoyrat, Çalgı Yapımcılığı, 8 Köşe Şapka ve Ebru Sanatı) 2014 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanterine alınması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

2013 Müdürlüğümüz Halk Kültürü Alan Araştırmaları

1-      Elazığ Merkezde Ebru Sanatı çalışması

2-      Alacakaya İlçesi Altıoluk Köyünde keçi kılından İp, Kilim ve Çadır Yapımı

3-      Alacakaya Altıoluk Köyünde Üzüm Pestili Yapımının videolu derlenmesi

4-      Kovancılar İlçesinde keçi kılından Kepenek ve Halı Yapımı

5-      Palu İlçesinde Efsane ve Hikaye Derlemesi

6-      Elazığ Yöresine ait Çeyiz-Veç, Kına , Supha-Haleat, Hamam, Asker Uğurlama ,  Hacı Yollama, Keban Kilim Yapımı, Hat ve Tezhip Sanatı çalışmalarının Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine kaydedilmesi çalışmaları yapılmıştır.

15-KÜLTÜREL HAFTALAR     

Türk Dünyasının ve komşu ulusların kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yeri olan ve baharın başlangıcı sayılan Nevruz Bayramı 21 Mart 2013 tarihinde ilimizde kutlanmıştır.  “Kütüphane Haftası”  28 Mart-03 Nisan 2013 tarihleri arasında, Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı 06 Mayıs 2013 tarihinde Zafran Mesire yerinde kutlanmıştır. 15-22 Nisan 2013 tarihlerinde Turizm Haftası kutlanmıştır. Hafta içinde Yöresel Yemeklerimiz Kazım Efendi Sokak’ta halkın katılımı ile gerçekleştirilmiş, katılımcılara ikram edilerek tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Turizm Haftası etkinlikleri içerisinde 15 Mayıs 2013 tarihinde kamu ve turizm belgeli tesislerimizin işbirliği sonucunda 19 Mayıs 2013 Hazarbaba Dağı’nda Dağ-Doğa Yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. 18-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Müzeler haftası kutlanmıştır. Etkinlikler kapsamında Harput’taki tarihi ve turistik yerler öğrencilere gezdirilmiştir.

16- EL SANATLARI     

Bakanlığımızın maddi katkıları ile Geleneksel El Sanatlarını geliştirmek amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde 19.07.2013 tarihinde başlayan Kırk Yama Kursu 26.12.2013 tarihinde sona ermiştir. Kursa toplam 26 kursiyer başvurmuş ve kursun sonunda 12 kursiyer belge almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca Kurs sonunda Kırk Yama Kursu sergisi açılmıştır.

17- 6.ULSULARARASI ÇAYDA ÇIRA FİLM FESTİVALİ  (12-17 MAYIS 2013)

İlimizde 2013 yılında ESİNDER tarafından  altıncısı düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığından 49.000 TL maddi destek sağlanmıştır.

18-  2. ELAZIĞ ULUSAL TİYATRO VE TURİZM FESTİVALİ   (01-08 Kasım 2013)

          Elazığ Müzik ve Sanat Derneği (EMSAD) tarafından  01-08 Kasım 2013 tarihleri arasında  gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığından 12.000 TL maddi destek sağlanmıştır.

19-DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI  TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMITT)      (24-27 Ocak 2013)

Her yıl, İstanbul’da Türk ve dünya turizm sektörünün önemli etkinliklerinden birisi olarak gerçekleştirilen EMİTT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) nda Valiliğimiz öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve sanayi Odası (ETSO), Fırat Kalkınma Ajansı, ve 
Elazığ Tanıtma ve Turizm Derneği (ETUDER), Seyahat Acentaları ve otellerin katılımı ile 12.salonda Elazığ tanıtım standı (130 m²) oluşturulmuştur. Fuarda ilimizin kültür ve turizm potansiyeli, turizm imkanları katılımcılara anlatılmış özellikle tur operatörleri ve seyahat acentalarının ilimize tur düzenlemeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

20- TANITIM FAALİYETLERİNE DESTEK

            2013 yılında Elazığ’a gelen Ulusal Kanallardan TRT HABER (Ocak 2013-Yol Arkadaşım Programı),  Haber Türk ( Aralık-2013 Lezzet Haritası Programı), Kanal 7 (Gündüz Gece Programı), gibi kanallara Müdürlük olarak Elazığ’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gereklidestek sağlanmıştır.

            Ayrıca Atlas Dergisi çekimlerine ve Erzurum Radyosu’nun Güneş Doğudan Doğar adlı programına Müdürlüğümüz katkı sağlanmıştır.

21- TANITIM MATERYALLERİ  

İlimizin tanıtılması amacıyla 2013 yılında ; 3.000 Afiş, 2.000 Broşür, 2000 Harita, 4000 Tanıtım DVD’si, 2.000 Fotoğraf Kiti, 1.000 çanta, 3.150 Baskılı bez çanta, 4.500 Masa Takvimi bastırılmıştır.

22- YEREL YÖNETİM ALTYAPI UYGULAMALARI

Bakanlığımız tarafından 2013 yılı içerisinde ilçelerin altyapı uygulamaları için gönderdiği ödenek tutarı toplam 1.090.000 TL dır. Bu ödenekler Müdürlüğümüz ile ilgili Belediye Başkanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda kullandırılmaktadır.

23-ENERJİ İNDİRİMİ

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığımız, 2013 yılında İşletme Belgeli Otellere15.630 TL enerji İndirimi ödeneği yapılmıştır.

24-ELAZIĞ’IN TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

İlimizde bilinen Turizm potansiyeline yeni unsurlar katmak üzere Müdürlüğümüz Enformasyon Memurları tarafından il ve ilçelerimizde araştırma çalışması yapmıştır.

25-DENETİMLER

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 81’nci maddesi gereğince oluşturulan İl Denetim Komisyonunca İlimizde 2013 yılında yapılan denetimler neticesinde 5846 sayılı kanuna aykırı olarak sertifikasız işyeri çalıştıran  işyeri sahipleri ile bandrolsüz kitap satışı yapan ve film, CD çoğaltan  2 işyerine  gerekli yasal işlem yapılmıştır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanununun 29. ve 30. Maddeleri gereğince oluşturulan İl Denetim Komisyonu tarafından ilimizde 9 işyeri denetimi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

26- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN RESMİ EVRAK İSTATİSTİKLERİ

2013 yılı sonu itibariyle Müdürlüğümüzce 4.320 giden ve 4.105 gelen olmak üzere toplam 8.425 evrak üzerinde işlem yapılmıştır.