Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ondörtdüncü Başvuru Çağrı İlanı

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde OnDördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

·         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgilialanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

·         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanmasıiçin hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.

·         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilirkalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “KamuKatkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar içingeri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


DESTEKLENECEK TEDBİR VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;

1- Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

(101-1) alt tedbirikapsamında mevcut ve yeni işletmelerdesteklenecektir.

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirindensadece

Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

 

Toplam Destek

 

 

Öncelik

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek

Bütçesi*

 

 

Ekseni

Oranları

(AB+TC Katkısı)

 

 

 

 

(Avro)

 

Tarımsal İşletmelerin

Yeniden Yapılandırılması

%50-%65

81.000.000

ve Topluluk Standartlarına

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Ulaştırılmasına Yönelik

Yatırımlar

Bütçe Kalemi-1

Süt ve Süt Ürünlerinin

(Süt işleyen

işletmeler)

İşlenmesi ve

Bütçe Kalemi-2

Pazarlanması

Tarım ve Balıkçılık

(Süt toplama

merkezleri)

Öncelik

Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanmasının Yeniden

Bütçe Kalemi-1

Ekseni 1

Yapılandırılması ve

Topluluk Standartlarına

(Kırmızı et işleme

Ulaştırılmasına Yönelik

ve pazarlama

%50

40.000.000

Yatırımlar

Et ve Et Ürünlerinin

(SADECE MEVCUT

İşlenmesi ve

Bütçe Kalemi-2

İŞLETMELER YAPIM

Pazarlanması

İŞLERİ HARİCİNDE

(Kanatlı eti işleme

DESTEKLENECEKTİR)

ve pazarlama)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

TOPLAM

121.000.000

*IPARD Programı kapsamında taahhüt altına alınmamış gösterge bütçeleri ifade etmektedir. Söz konusu bütçelerde aktarımlar sonrası ve önceki taahhütlerin eksik tamamlanması nedeniyle artış olabilir.


BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Çankırı

Kahramanmaraş

Nevşehir

Ağrı

Çorum

Karaman

Ordu

Aksaray

Denizli

Kars

Samsun

Amasya

Diyarbakır

Kastamonu

Sivas

Ankara

Elazığ

Konya

Şanlıurfa

Ardahan

Erzincan

Kütahya

Tokat

Aydın

Erzurum

Malatya

Trabzon

Balıkesir

Giresun

Manisa

Uşak

Burdur

Hatay

Mardin

Van

Bursa

Isparta

Mersin

Yozgat

Çanakkale

Muş

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.05.2015 tarihisaat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir. Buçağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ

TKDK -İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metrajcetvellerin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.

Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.

Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.

Ön kontrol 04 - 15Mayıs2015 tarihlerinde yapılacaktır.

YATIRIM SÜRELERİ

On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım sürelerimaksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır.

Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız(www.tarim.gov.tr)ve Kurumumuz internetadreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Başvurular  hakkında  detaylı  bilgiler  ve  başvuru  kurallarının  yer  aldığı  Başvuru Çağrı Rehberleri

(versiyon 3.5) Kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr)temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru vebilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru vebilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

 


TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

AFYONKARAHİSAR

Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9 Karaman İş Merkezi A Blok

Kat: 3 (Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88  Faks: 0272 214 15 37

AĞRI

Abide Mah. Erzurum Cad. 612 Sokak No:1 Merkez

Tel: 0472 215 33 55  Faks: 0472 215 33 59

AKSARAY

Meydan Mah. Küçük Bölçek Cad. No:141 Merkez

Tel: 0382 222 00 80-81  Faks: 0382 222 00 82

AMASYA

Şehirüstü Mahallesi Torumtay Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez

Tel: 0358 212 59 44  Faks: 0358 212 08 32

ANKARA

Hilal Mah. Rabindranath Tagore Cad.(4. Cadde) No:66 Yıldız

Tel: 0312 438 35 00 Faks: 0312 438 48 80

ARDAHAN

Karagöl Mah. Kongre Cad. No:76 Merkez

Tel: 0478 211 35 02  Faks: 0478 211 35 03

AYDIN

Ata Mah. Astim OSB No:98 Merkez

Tel: 0256 231 09 04-81  Faks: 0256 231 09 02

BALIKESİR

Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okan Cad. No:53

Tel: 0266 245 58 61  Faks: 0266 245 39 72

BURDUR

Konak Mah. Güzelleştirme Cad. No:14 Merkez

Tel: 0248 232 69 99  Faks: 0248 232 64 24

BURSA

Barış Mah. İzmir Yolu Cad. No: 158 Nilüfer

Tel: 0224 243 85 35  Faks: 0224 242 41 97

ÇANAKKALE

Barbaros Mah. Şehit Gürol Cad. No:111-93/C Merkez

Tel: 0286 215 00 36-38  Faks: 0286 215 00 37

ÇANKIRI

Cumhuriyet Mah. Tevfik Fikret Cad. No:3/1 Merkez

Tel: 0376 212 18 03-04  Faks: 0376 212 18 02

ÇORUM

Ulukavak Mah. Selçuk 1.Cad. PTT Başmüdürlüğü Binası No:10

Tel: 0364 223 00 27  Faks: 0364 223 00 28

DENİZLİ

15 Mayıs Mah. Gazi Kemal Bul.No:155 Merkez (Yapı Kredi Bankası

üstü/Çınar Meydanı)

Tel: 0258 261 79 79  Faks: 0258 261 79 80

DİYARBAKIR

Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:2 No:7 Kayapınar

Tel: 0412 252 12 89  Faks: 0412 252 12 90

ELAZIĞ

Ataşehir Mah. Malatya Cad. No:177 Merkez

Tel: 0424 248 07 69-70  Faks: 0424 248 07 63

ERZİNCAN

Gülabibey Mah.13 Şubat Cad. No:23 Merkez

Tel: 0446 223 44 23  Faks: 0446 223 18 10

ERZURUM

Vani Efendi Mah. Haşıl Efendi Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye

Tel: 0442 235 15 83-84  Faks: 0442 235 15 85

GİRESUN

Sultan Selim Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. No:16 Merkez

Tel: 0454 254 00 70  Faks: 0454 254 00 73

HATAY

Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır İşhanı A Blok No:43 Antakya

Tel: 0326 225 12 23  Faks: 0326 225 12 32

ISPARTA

Eğirdir Yolu Üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi

Tel: 0246 224 38 00  Faks: 0246 224 38 01

KAHRAMANMARAŞ

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. No: 4/A 46060

Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70

KARAMAN

Yunuskent Mah. Alparslan Türkeş Bul. No:2 Merkez

Tel: 0338 217 20 00  Faks: 0338 217 40 00

KARS

Yenişehir Mah. Ali Gaffar Okkan Bulvarı No: 76-4 Merkez

Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23 Faks: 0474 212 21 97

KASTAMONU

Saraçlar Mah. Gökteşehir Sitesi No:20 Merkez

Tel: 0366 214 01 09  Faks: 0366 214 01 86

KONYA

Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:7 No: 5-6 Selçuklu

Tel: 0332 233 92 93  Faks: 0332 233 93 94

4


KÜTAHYA

Vefa Mah. Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Cad. No:20 Merkez

Tel: 0274 225 02 00  Faks: 0274 225 01 93

MALATYA

Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57 Merkez

Tel: 0422 323 38 01-02  Faks: 0422 323 38 18

MANİSA

Aynıali Mah. Mimar Sinan Cad. No:51 Merkez

Tel: 0236 250 45 45  Faks: 0236 250 45 46

MARDİN

Yenişehir Mah. Vali Ozan Bul. No:95 Merkez

Tel: 0482 212 47 12  Faks: 0482 212 47 13

MERSİN

Bahçelievler Mah. H.Okan Merzeci Bul. No:507/A Yenişehir

Tel: 0324 326 27 27 Faks: 0324 326 14 90

MUŞ

Kültür Mah. Hürriyet Cad. Merkez Camii Arkası 182. Sok. No:7 Merkez

Tel: 0436 212 10 70-71  Faks: 0436 212 10 72

NEVŞEHİR

Kapucubaşı Mah. Atatürk Bul. No:105/1 Merkez

Tel:0384 212 50 00  Faks: 0384 212 10 03

ORDU

Akyazı Mah. 793 Sok. No:18 Merkez

Tel: 0452 212 13 48  Faks: 0452 212 38 63

SAMSUN

Güzelyalı Mah. 3004 Sok. No:7 Atakum

Tel: 0362 439 30 76-77  Faks:0362 439 30 81

SİVAS

Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok.  No: 17

Tel: 0346 222 04 27  Faks: 0346 222 04 51

ŞANLIURFA

Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9

Tel: 0414 314 15 39  Faks: 0 414 314 15 38

TOKAT

Yeşilirmak Mah. Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler İş Merkezi

Tel: 0356 213 06 32  Faks: 0 356 213 06 31

TRABZON

Kaşüstü Mah. Devlet Karayolu Cad. Köleoğlu İş Merkezi No:53 K:1 Yomra

Telefon: 0462 225 03 85  Faks: 0462 230 09 96

UŞAK

Durak Mah. Gülseven Sok. No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri

Tel: 0276 224 55 53  Faks: 0276 224 55 51

VAN

Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Tursak Apt. No:66

Tel: 0432 210 23 33  Faks: 0432 214 17 77

YOZGAT

Çapanoğlu Mah. Cemil Çiçek Cad. 44/A Merkez

Tel: 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.