Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Ait Başvurular

İlimiz kültüründe önemli bir yeri olan,  taşınmaz kültür varlıklarımızı tahribini ve yok olmasını önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını sağlamak, aslına uygun olarak onarmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlanmak istenmektedir.

 

5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca hazırlanıp 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, Bakanlığımız 2012 Mali Yılı Bütçesi’nden tescilli taşınmazlara  proje ve proje uygulama ödenek yardımı yapılacaktır.

 

Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler (vatandaşlarımız), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmak suretiyle bu yardımlardan yararlanabileceklerdir. Müracaatlar 30.09.2011 tarihinde son bulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Elazığ   İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü