Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ Fotoğraf Festivali Çerçevesinde Ödüllü Fotoğraf Yarışması 6-7 Ekim 2012 Tarihleri arasında yapılacaktır. Fotoğraf Festivali Şartnamesi Web sitemizde yayınlanmıştır.

 

 

Yarışmanın Adı:

ELAZIĞ FOTOĞRAF FESTİVALİ (ELAZIĞ FOTOFEST)

Elazığ İl kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Fırat Kalkınma Ajansının “Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan “Elazığ Fotofest" projesinde Elazığ'ın nitelikli tanıtımı amaçlı ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Yarışmaya her katılımcı 12 farklı fotoğraf teması altında 12  adet fotoğraf ile katılacaktır. (Her mevsime ait bir fotoğraf tercih sebebimizdir.)  Fotoğraf temaları hakkında bülten ve içerikler web sitemizde yayınlanacaktır.

Yarışma jürileri web sitemizde ilan edilecektir.

Yarışmanın Konusu:

Yarışmanın konusu tüm yönleriyle Elazığ ilinin ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımı olacaktır. Yarışmaya her katılımcı 12 farklı fotoğraf teması altında 12 adet fotoğraf ile katılacaktır. Fotoğraf Temaları:

Şeklinde olacaktır.

Koşullar:

Yarışmaya sadece Elâzığ’la ilgili fotoğraflar katılacaktır.

Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu,  jüri üyeleri ve birinci derece yakınları hariç 18 yaş üzeri ulusal ve uluslararası herkes katılabilir.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş, yayınlanmamış ve basılmamış olmalıdır.

Katılımcılar yarışmaya konusu Elazığ ve Elazığ la ilgili olarak yukarda isimleri sayılan 12 tema altında 12 adet fotoğraf ile katılabilirler.

Katılım ücretsizdir.

Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu konuda her türlü hukuki sorumluluk kendilerine aittir.

Katılımcılar  yarışma için sundukları tüm eserler için Elazığ İl Kültür ve Turizm müdürlüğüne isim belirterek istenilen şekilde kullanma hakkı vermiş sayılır.

 

Eserin Boyutları ve Özellikleri:

Fotoğraflar dijital formatta kabul edilip değerlendirilecektir.

Fotoğraflar RAW+JPEG formatında dijital olarak teslim edilecektir. Yarışmaya katılanlar ad ve soyadları, adres ve telefon bilgilerini bir zarfın üzerine yazarak içerisine CD veya DVD ile birlikte 18x24 boyutlarında fotoğraflarını bastırarak (fotoğrafların arkasına sadece  rumuz yazılacak ) katılım formunu da ekleyip aşağıdaki adrese elden ya da posta-kargo yoluyla gönderebilirler.

Yarışmada kullanacak fotoğraflar  15 ekim 2011 ile 01 ekim 2012 arasında çekilmiş olmalıdır.

Fotoğraflara fotoğrafın orijinalini bozmayacak şekilde, renk kontrast ve ışık ayarlaması dışında herhangi bir dijital müdahale ve manipülasyon kabul edilmeyecektir.

Yarışma komisyonu gerek gördüğünde yarışma sürecinde ve koşullarda değişiklik yapabilme hakkına sahiptir.

Fotoğrafların CD ve DVD medya ortamında bozulması okunmaması durumunda Elazığ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu değildir.

Kullanım Hakları

Yarışmaya sunulan tüm eserlerin kullanım hakları Elazığ valiliği ve eser sahibinin olacaktır. Fotoğraflar Elazığ ilinin tanıtımında, valilik yayınlarında eser sahibinin ismiyle kullanılacaktır. Bu kullanımlar için ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Eserlerin Gönderilmesi:

Posta/kargo yoluyla veya elden teslim edilebilecektir.

Teslim adresi ve Yarışma sekreteryası:

Ad- Soyad: Coşkun Aksu

Telefon : 0424 236 5854

Faks: 0424 233 01 25

Elektronik posta adresi : fotofestelazig@gmail.com

Elazığ Fotoğraf Festivali (Elazığ Fotofest) Projesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Zübeyde Hanım cad. Hükümet Konağı 4. Kat

23100 ELAZIĞ

Eserlerin İşaretlenmesi:

CD/DVD üzerine 6 rakam ve harfden oluşan bir rumuz yazılmalıdır. Kayıtlar rumuz ve fotoğraf sıra numarası ile adlandırılmalı ve bu kayıtlar katılım formu ile aynı olmalıdır.

Yarışmaya katılacak eserler eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formuyla beraber zarfa koyularak son katılım günü olan 03.Ekim 2012 saat 17:00  kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta/kargo ile  gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Aksi takdirde yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Posta ile gönderilen başvurularda oluşacak gecikmeden kurum sorumlu değildir.

Başvuru formu www.elazigfotofest.net  ten  temin edilebilir.

Katılımcılar şartnamede belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışmanın Takvimi:

Yarışmanın başlangıç tarihi: 15 ekim 2011

Jüri değerlendirmesi: 06-07 ekim 2012

Sonuç Bildirimi: 09 ekim 2012

Sergi ve Ödül Töreni: Sitemizden ileri bir tarihte ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

Birinciye     15.000  tl

İkinciye       10.000  tl

Üçüncüye     5.000  tl

 

Mansiyon  :                10X500= 5.000.-  tl

Fotoğraf satın alma:   45x100=  4.500.- tl

Yarışma Değerlendirme Komisyonu

1-Prof. Dr. Nurullah Genç

2-Prof.Dr. Ertuğrul Algan

3-Prof. Dr. Özer Kanburoğlu

4-Necmettin Külahçı

5-Recep Bağcı

6-…………………..

7-…………………….

Jüri en az üç (3) kişi ile toplanır.

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ FOTOFEST  FOTOĞRAF YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

RUMUZ:………………………

 

NO - ESER ADI

1) …………………..

2) …………………..

3) …………………..

4) …………………..

5) …………………..

6) …………………..

7) …………………..

8) …………………..

9) …………………..

10) …………………

11)………………….

12)…………………..

 

       Elazığ Fotofest Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu, Elazığ Fotofest Fotoğraf Yarışması Şartnamesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, işbu başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduğumu, belirtilen şartların tümünü kabul ettiğimi, aksi takdirde doğmuş/doğacak her türlü zarar dolayısıyla bizzat sorumlu olacağımı gayrıkabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder, imzamla onaylarım. …./…./….

 

YARIŞMACI :

 

Adı – Soyadı :

Adresi :

 

Ev Telefonu :

İş Telefonu :

Cep Telefonu :

E-mail :

Tarih :

        İmza :

 

   Formun Altı