Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"Kuşaklar Yarışıyor" Ödüllü Proje Yarışması Duyurusu

 

“KUŞAKLAR BULUŞUYOR”

KÖYDEN KENTE BAKIŞ

KENTTEN KÖYE GİDİŞ

İNCELEME, ARAŞTIRMA ve BELGELEME

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Kurum Bilgileri

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü)

Adres: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:4 Altındağ / ANKARA

Telefon: 0 312 596 67 24-15-19

Faks: 0 312 596 67 99

İnternet Adresi: www.gsb.gov.tr, www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.tr

Yarışma Yürütme Kurulu

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

 -Genel Müdür,

-Genel Müdür Yardımcıları,

-Daire Başkanları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma Hakkında Bilgiler

 

Yarışmanın Adı: “KUŞAKLAR BULUŞUYOR” İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışması.

A.Köyden Kente Bakış

B.Kentten Köye Gidiş

Giriş

         Gençlerimiz sanatsal, kültürel, geleneksel ve tarihi değerlerimiz ile yaşanmış fakat yazılmamış hayat öyküleri hakkında kültür mirasçılarımız, yaşlıları yaşadıkları köyde veya kentte ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretler esnasında yüz yüze görüşmelerinden elde edecekleri bilgileri, yaşlılarımızı içlerinde bulundukları çevre ile beraber gözlemleyerek veya köylerimizde yaşayan gençlerimizin kentleri ve kent yaşamlarını gözlemlemeleri sonucunda izlenimlerini paylaşarak özgün eserler meydana getirecek biçimde sunmalarını öngören bir yarışma.

Süre ve Zamanlama 

Yarışma Duyurusu: 5 Kasım 2012

Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2013

Eserlerin Değerlendirilmesi: 1-25 Mart 2013

Değerlendirme Sonuçlarının Bakanlık Yarışma Yürütme Kuruluna Teslimi:29 Mart 2013

Sonuçların Açıklanması:  3 Mayıs 2013

Ödül Töreni: 19 Mayıs 2013 olarak planlanmaktadır.

Yarışmanın Amacı:

-          Köylerde yaşayan gençlerin kentleri, kent yaşamlarını ve kent kültürünü nasıl değerlendirdiklerini anlamak,

-          Köylerde yaşayan gençlerimizin gözünden kent yaşamının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini açığa çıkarmak,

-          Kentlerde yaşayan gençlerin büyüklerini köylerde ziyaret etmelerini sağlamak,

-          Kentlerde yaşayan gençlerimizin tarihi, kültürel, geleneksel değerlerimizi tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamak,

-     Gençlerin, yaşlılarla bağlarını güçlendirmek,

-          Gençlerin elde ettikleri bilgileri özgün bir biçimde sunmaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi,

-          Gençler tarafından Türkçe'nin doğru ve etkin biçimde kullanılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Yöntemi

Bu yarışma kentlerde yaşayan gençlerimizin köylere, köylerde yaşayan gençlerimizin ise kentlere ziyaretini esas alan bir yarışmadır. Gençlerimiz yaşlıları ziyaret ederek, bu kişilerle mülakatlar yapacaklardır. Mülakatlar sırasında görüntü ya da ses kaydı alarak geleneksel değerlerimizi belgeleyeceklerdir. Köylerimizde yaşayan gençlerimiz ise kent hayatının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini ele alıp bunların ışığında kendi eserlerini oluşturacaklardır.

Yarışmacılar çalışma sırasında elde ettiği bilgileri iki farklı formatta(yazılı metin, video/ses kaydı) hazırlayıp başvuru formuyla birlikte bir zarfa koyarak 1 Mart 2013 son başvuru tarihine kadar bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine ulaştıracaklardır. Yarışmacıların hazırlayacağı eserlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve birinin yazılı, diğerinin görüntülü (video/ses kaydı) veya görsel (fotoğraf) formatta olması gerekmektedir.

Yarışma Konuları

-          Köydeki gencin şehre bakışı,

-          Köy hayatının değerlendirilmesi,

-          Büyükleri  ziyaret,

-          Geleneklerimiz ve göreneklerimiz,

-          Yöreye has tarihi bir olay,

 

-          Yaşanmış fakat yazılmamış sıra dışı bir hayat hikâyesi,

-          Yöreye ait anonim eserler ( şiir, mani, türkü, hikâye, destan,  efsane, deyim, atasözü vb ),

-          Yöreye ait kültürel ögeler ve değerler (âdet, gelenek, görenek, yemek tarifleri, şifacılar),

-          Son temsilcilerinden aktarılan,  bir el sanatı, dokuma tekniği, motif, oya, taş işçiliği vb.

Kategoriler

Yarışma iki farklı kategoride yapılacak olup öğrenci olan veya olmayan bütün gençlere açıktır.

  1. 15-20 yaş arası (20 dâhil) gençler,
  2. 21-29 yaş arası (29 dâhil) gençler.

Katılım Şartları

1)      Yarışmaya, 15-20 yaş ve 21-29 yaş arasındaki gençler yaşlarına uygun olan kategoride katılabilirler.

2)      Yarışmaya bireysel olarak ya da grup halinde katılabilirler.

3)      Her yarışmacı ya da grup, yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

4)      Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.

5)      İl Seçici Kurul üyeleri ile Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaktır.

6)      Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

a)      Eserler;  yazılı ve görsel (fotoğraf, video/ses kaydı)  iki farklı formatta hazırlanacaktır.

b)      Yazılı nüsha,  normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayar veya okunaklı olmak kaydı ile el yazısıyla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.

c)      Yazılı nüshanın ilk sayfasına, eser adı yazılacaktır.

d)      Yazılı nüshanın ilk sayfanın sol üst köşesinde yarışmacı kodu yer alacaktır (Örnek:  ABC123, GNC987,HRN019 vb).

e)      Görsel ögelerin yazılı metni destekler nitelikte net ve anlaşılır hazırlanması gerekmektedir.Görüntülü ve sesli kayıtlar en fazla 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

f)       Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak, başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurup imzalanan " Doğruluk Beyanı" esastır. İhtilaflı durumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

g)      Eserlerin ve zarfın üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulup imzalanacak burada yarışmacı kimlik kodu zarfın, zarftaki eserlerin ve tüm kopyalarının üzerine de yazılacaktır.

h)      Yarışmacı kimlik kodu katılımcı tarafından belirlenecek Türkçe karakterde büyük üç harf ve üç rakamdan oluşacaktır (Örnek:  ABC123, GNC987, HRN019, vb).

          Yarışmanın Duyurulması

            Yarışma;

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, gençlik merkezleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri, tüm il valilikleri ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde ve hizmet binalarında yarışma afişleri ve broşürleri yoluyla,
  • www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.tr yarışma web sitesi, Bakanlık web sitesinde yapılacak duyurular aracılığıyla,
  • Facebook, Twitter, MySpace vb. sosyal medya araçları kanalıyla,
  • Gençlik Spor Dergisinde,
  • Yerel radyo ve TV’lerde,

 duyurulacaktır.

Başvurular

Yazılı metin ve görsel ögelerin, (CD/DVD) 3’er kopyasının eksiksiz olarak doldurulup, imzalanmış Başvuru Formu ve "Doğruluk Beyanı" ile birlikte aynı zarfa konularak, 1 Mart 2013 tarihi mesai saati bitimine (18.00)  kadar bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kargo veya posta ile gönderilmesi ya da teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan doğacak gecikmelerden İl Müdürlükleri sorumlu değildir.

Başvuru Adresi

"KUŞAKLAR BULUŞUYOR" İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Sorularınız için e-posta adresi: kusaklarbulusuyor@gsb.gov.tr,

Başvuru formu ve "Doğruluk Beyanı" belgesi, www.gsb.gov.tr, www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.tr,  internet adreslerinden temin edilebilir.

           

İl Seçici Kurulu

Her ilde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Vali Yardımcısının başkanlığında,

•           Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü veya Şube Müdürü (bir üye)

•           İl Kültür ve Turizm Müdürü veya Müdür Yardımcısı (bir üye)

•           İl Milli Eğitim Müdürü veya Müdür Yardımcısı ( bir üye)

•           Edebiyat Öğretmeni (bir üye)

•           Üniversitelerden tercihen Edebiyat veya Basın Yayın alanında çalışan akademisyen  (bir üye)

•           Yerel Basın Temsilcisi (Anadolu Ajansı veya TRT muhabiri bir üye)

olmak üzere 7 üyeden oluşur. Toplantılar en az 5 üyenin katılımıyla yapılır. Eserlerde alıntı, çalıntı veya kopya olduğu tespit edilirse ödüller Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu kararıyla iptal edilir.

Değerlendirme

İl seçici kurulları her bir kategori için 6’şar eseri yarışma şartnamesine göre seçerek Bakanlık Yarışma Yürütme Kuruluna gönderir, her bir kategori için 6’şar eser yarışma şartnamesine göre değerlendirilmeye tabi tutulur. Kurul tarafından her bir il için iki ayrı kategoride ilk üç dereceye girenler ilan edilir.Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

1.         Özgünlük,

2.         Görsellik,

3.         Edebi değer, üslup,

4.         Türkçe'nin doğru kullanılması,

5.         Etkili ve doğru anlatım,

6.         Kurgu,

7.         Teknik kalite.

Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar 3 Mayıs 2013 tarihinde www.gsb.gov.tr,  www.kusaklarbulusuyor.gsb.gov.trweb adreslerinde ilan edilecektir.

Ödüller

Her ilde her kategori için;

Birinci esere: Tablet Bilgisayar

İkinci esere: Bisiklet

Üçüncü esere: Fotoğraf makinesi

 

Diğer hükümler

1)      Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olacak, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.

2)      Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

3)      Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserleri bir kısa film çalışmasında değerlendirebilecektir.

4)      Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlanmaya değer bulunan eserlerden oluşan bir kitap yayımlayabilecektir.

5)      Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

6)       Dereceye giren gençlere ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir.

7)      Dereceye giren eser sahipleri tarafından altı ay içinde alınmayan ödüllerle ilgili hiç bir hak talep edilemeyecektir.

8)      Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9)      Bakanlık Yarışma Yürütme Kurulu kararları kesindir ve itiraz edilemez.

10)  Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

 

“KUŞAKLAR BULUŞUYOR”

İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

A. YARIŞMACI KİMLİK KODU (ÖRN: AAA123)
 

 

B. ESER ADI
 

 

C. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Adı Soyadı (1):

T.C. Kimlik Numarası (1):

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) (1):

 

Adı Soyadı (2):

T.C. Kimlik Numarası (2):

Doğum Tarihi (2): (Gün/Ay/Yıl)

Kategorisi: (15-20 yaş/ 21-29 yaş)

 

D. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN EĞİTİM BİLGİLERİ (Devam ettiği veya mezun olduğu okul)

Okul Adı (1):

Bölümü (1):

Sınıfı (1):

 

Okul Adı (2):

Bölümü (2):

Sınıfı (2):

 

 

E. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN MESLEKİ BİLGİLERİ

Çalıştığı Kurum (1):

Mesleği (1):                                           

Kadrosu (1):

Çalıştığı Kurum (2):

Mesleği (2):                                          

Kadrosu (2):

 

F. BAŞVURU SAHİBİNİN/SAHİPLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Posta Adresi (1):

Ev Telefonu (1):

Mail Adresi (1):

Cep Telefonu (1):

Posta Adresi (2):

Ev Telefonu (2):

Mail Adresi (2):

Cep Telefonu (2):

Yarışma Şartnamesini okudum ve şartnamedeki bütün koşulları kabul ediyorum.

    Tarih:                                                            İsim / İmza (1):                                       İsim/İmza (2):

                                                                                                                           

 

“KUŞAKLAR BULUŞUYOR ”

İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI

DOĞRULUK BEYANI

 

YARIŞMAYA KATILAN KİŞİ/KİŞİLER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, “Kuşaklar Buluşuyor” İnceleme, Araştırma ve Belgeleme Yarışmasına göndermiş olduğum/olduğumuz eserin konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerimi kullandığımı, eserlerin tarafımdan üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığımı/yapmadığımızı beyan eder, konuyla ilgili her türlü sorumluluğun şahsıma/şahsımıza ait olduğunu kabul ederim/ederiz.

 

 

Katılımcı Kodu:

...........................................................................................................................................

Eser Adı:

.......................................................................................................................................................

 

 

          Yarışmacının Adı Soyadı                                                                        İmzası

.......................................................................                                           .....................................

 

 

          Yarışmacının Adı Soyadı                                                                        İmzası

 

 

 

 

 

 

 

“KUŞAKLAR BULUŞUYOR”

İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BELGELEME YARIŞMASI

UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI

 

Yarışma Duyurusunun Yapılması

5 Kasım 2012

Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih

1 Mart 2013

 

 

 


Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi

1-25 Mart 2013

 

 

 

 

 


Eserlerin Bakanlık Yürütme Kuruluna Teslimi

29 Mart 2013

 

 

 

 

 


Sonuçların Bakanlık Tarafından Açıklanması

3 Mayıs 2013

 

 

 

 

 

 

 


Ödül Töreni

  19 Mayıs 2013