Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım öncesi Mali Yardım Aracı olan İPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23 Ocak 2013 tarihi itibariyle Dokuzuncu Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır.
AB-Türkiye eş finansmanıyla yürütülecek, Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Elazığ ilinde;

*Süt Üretimi
*Et Üretimi(kırmızı ve kanatlı),
*Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,
*Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(kırmız ve kanatlı),
*Meyve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,
*Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,
*Kültür Balıkçılığı,
*Kırsal Turizm,
*Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerinin Geliştirilmesi ve 
*Çiftlik Faaliyetlerinin geliştirilmesi (Arıcılık, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve Süsü bitkileri yetiştiriciliği) sektörleri desteklenecektir.

Gerekli ve Detaylı Bilgilere www.tkdk.gov.tr ve http://elazig.tkdk.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir.