Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hayatta Olmayan Kaynak Kişi ve Güzel Sesliler

Güzel sedaları ile Harput semasını çınlatan ve bugün rahmetli olmuş değerli insanların, isimlerini olabildiğince genç kuşaklara tanıtmak bir vefa borcu olduğu kadar, önemli bir görevdir.

Derviş Hafız, Serkislinin İsmail, Hafız Kemal, Çorbacıoğlu Mustafa, Mahmut, Dolap Muhittin, Mesut Efendi, Hafız Nuri, Mehmet Akar, Kör Hafız, Kaleli Mustafa, Hafız Yusuf; oğulları Ömer, Derviş, Hafız Alaattin, Korukoplu Şevki Bey, Çeribaşızade Ali Bey, Parmaksızoğlu Efo,Debboya Muhittin, Küçükoğlu Hurşit Selmanoğlugilin Nuri, Saraç Bilal’in kardeşi Salim, Feyzi Ethemoğlu İbrahim, Mustafa Çavuş, Palulu Recep, Mıkır ve oğlu, Hafız Osman Öge, Kövenkli Hafız Mustafa Demirci, Sıtkı İçmeli, Sabri Çavuş, Şıhhacılı İzzet, Refik İzdemir, Abbas Bakır.

Rahmetli olmuş bu isimler arasında çok güzel ve yanık sesiyle hala sitayişle bahsedilen Korukoğlu Şevki Bey, Dabak Muhittin, Çarsancaklı Bedri Bey, Hafız Osman ÖGE, Hafız Mustafa SUER, Vasfi AKYOL, Şükrü CANAYDIN, aynı zamanda Harput türkülerini çok iyi bilen, çok iyi icra eden, “ehil” ve “usta” kimselerdi.
Bir ses aşığı olan ve güzel sesli insanları konağında ağırlayan bazen günlerce, aylarca misafir eden Sekratlı Ali Bey’in, Çarsancaklı Bedri Bey’in, Fikret MEMİŞOĞLU ve eşi Ayşe Hanımın Harput türkülerinin yaşatılmasında, yaygınlaşmasında ve doğru bir şekilde öğretilmesinde gösterdikleri çaba her zaman takdirle anılmaktadır.

Şu anda hayatta olmayan yakın geçmişin usta enstrüman icracıları arasında Neyzen Agah İÇMELİ, Cümbüş icrası ile meşhur Kör Hafız, klarnet icracısı Mustafa Çavuş, Şükrü CANAYDIN, Feyzi ERGÜN, Çulcu Arif, Yusuf KAMAÇ, Sabahattin TAMUK, ud icracısı Emekli albay Vasfi AKYOL, kanun sanatçıları Emin, Bogos, Tefçi kalalı Mustafa, davulculardan Güzel’i rahmetle anıyoruz.

Harput türkülerini Hafız Osman ÖGE’nin ağzından ses kaydını yaptırmak ve Vasfi AKYOL tarafından notaya alınmasını sağlamak gibi çok önemli bir görevi yerine getiren İshak SUNGUROĞLU’nu ve Fikret MEMİŞOĞLU’nu bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Hayatta Olan Kaynak Kişi ve Okuyucular
Harput türkülerini en iyi bilen ve icra eden kaynak kişi özelliğine sahip son kuşak icracıların başında gelen gerçekten her birisi bir hazine kıymetinde olan Ahmet TASALI, Lokman TASALI, Enver DEMİRBAĞ, Paşa DEMİRBAĞ, Faik BUZ, Kemal YENİCELİ, Nihat KAZAZOĞLU, Hüseyin YETKİN, Mehmet PARLAKSU, ayrıca güzel okuyuculardan Hoğulu Çeketçi Salih, Pekinikli Mustafa, Hulisi GÖKTÜRK’ü anmaktayız.

Hafız Osman ÖGE ve Kövenkli Hafız’ı dinleyen ve onların icralarını bilen Kemani Mustafa DÖNER, udi Hüseyin SEKÜ, Ferzan ALAGÖK, avukat Necati ÖZKAYA önemli icracı ve kaynak kişilerdir.Yaşayan enstrüman icracıları Mevlüt CANAYDIN, Hüseyin SEKÜ, Metin ÖZTÜRK (Şıh), Mehmet Şerif ÇEÇEN, Baki YÜKSEL, Hasan YAHYAGİL, İbrahim ÜNAL, Hıdır SEZGİN.

Genç Kuşak Okuyucuları

Esat KABAKLI, Adnan ÇİLESİZ, Zülfü DEMİRTAŞ, Hasan ÖZTÜRK, Ali ÖNER, İlhami YAĞCI, A. Kadir BAY, Osman BULUT, Mustafa AKSU, Niyazi ATICI.Elazığ-Harput türkülerini özel bir gayretle arşivleyen Yılmaz KALENDER’in çalışmaları da takdire şayandır.