Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güzel Sesi İle Tanınan Harput’lu Kaynak Kişiler ve Mahalli Sanatçılar

Harput musikisinde ses çok önemlidir. Harput türkülerini, maya, divan ve elezberlerini yöre ağzına ve güzel sese sahip olmayan kimse layıkıyla icra edemez. Bu durum, Harput halk musikisinin önemli bir özelliğidir. Harputlu-Elazığlı sese çok önem vermiş ve güzel sesli insanlara her zaman saygı duymuştur.Harput’un güzel seslileri arasında çok değerli hafızlar da vardı. Bunlar makama aşina olup, içlerinden bazıları da çok güzel uzun havalar okurlardı.