Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gelenek Görenek ve İnançlar

Elazığ’ın köylerinde geleneksel özelikler halen geçerliliğini korumaktadır. Köyü ilgilendiren toplu işlerde imece oldukça yaygındır. Düğün, doğum, ölüm olaylarında bütün köylü elbirliği ile birbirine yardımcı olur. Herhangi bir anlaşmazlık olduğunda köyün ileri gelenleri ve yaşlıları meseleyi çözmeye çalışır. Kan davası gittikçe azalmakla birlikte halen varlığını sürdürmektedir. Başlık parası önemli ölçüde azalmış ve bazı köylerde tamamen ortadan kalkmıştır. Doğum, evlenme, kısmet açma, ölüm gibi konularda geleneksel uygulamalar yaygındır.

Şehirle yakın ilişki halinde olan köyler önemli ölçüde nüfus kaybetmektedir. Aileler çekirdek aile yapısına dönüşmektedir. Kirvelik yaygın ve önemlidir.
Şehir merkezinde cenaze kaldırma ve düğün gibi konularda komşular birbirine yardımcı olur. Komşuluk ilişkilerine önem verilir. Köylere göre geleneksel davranış ve uygulamalar daha az yaygındır.