Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü

Fikri mülkiyet haklarına olan ilgi ve farkındalığı artırmak üzere ülkemizin de üyesi olduğu Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılında, 26 Nisan günü "Dünya Fikri Mülkiyet Günü"
olarak ilan edilmiş ve bu kapsamda, her yıl üye ülkeler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya
başlanmıştır. WIPO, bu yıl Dünya Fikri Mülkiyet Gününün "Fikri Mülkiyet ve Gençlik; Daha İyi bir
Gelecek İçin Yenilikçilik Günü" teması çerçevesinde kutlanmasına karar vermiştir.
11 inci Kalkınma Planında yer alan 454.4 nolu tedbir ile; fikri emek sonucu oluşan ürünlerin
öneminin toplumun tüm kesimlerine eğitimin her kademesindeki programlar yoluyla benimsetilmesinin
sağlanmasına; tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal bilincin güçlendirilmesine
karar verilmiştir. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, "Çocuklar ve gençler öncelikli olacak
şekilde, telif hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik spot film, afiş tasarımı, yarışma gibi
etkinliklerin yapılması veya yapılmasının teşvik edilmesi, sanatçılarla öğrencilerin bir araya gelmesinin
sağlanması, seminer veya konferans gibi etkinliklerin düzenlemesi veya teşvik edilmesi" söz konusu
tedbir doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerden biri olarak tanımlanmıştır.

afis.jpg