Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Duyuru (4) Koronavirüs nedeniyle turizm sektörüne verilen destekler ve tedbirlerle ilgili Sayın Bakanımızın Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un 02-04 Nisan 2020 tarihleri arasında   ulusal   televizyon   kanallarında   verdiği   röportajlarda   ifade   ettiği   hususlar değerlendirilerek, ana başlıklar altında aşağıda ele alınmıştır.

TURİZM

Türkiye’de turizm sektörünün 2 aşamalı sıkıntısı bulunmaktadır.

1.   Hava  ve  yolcu  trafiği  durduğu  ve  nakit  akışı  kesildiği  için  turizm  tesis  ve

işletmelerinin acilen finansmana erişim ihtiyacı vardır.

2.  Teminatlandırma açısından, devlet garantili finansmana erişim ihtiyacı doğmuştur.

Yaşanan sıkıntılara yönelik ilk etapta açıklanan önlemler 2 ana başlık altında ele alınabilir.


1.   Devletin kısa vadede sektörden olan alacaklarının ertelenmesi,

2.   Az teminatla veya devlet garantili teminatla sektörün ilave finansmana ulaşmasına

yönelik çalışmalar

ALINAN TEDBİRLER

●   Turizm destek paketinden; konaklama tesisleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizm taşımacılığıyla  ilgili  işletmeler,  kruvaziyer  liman  işletmecileri,  yeme  içme  sektörü, etkinlik ve organizasyon işletmeleri faydalanacaktır.
●   KDV, muhtasar beyannameleri, SGK prim bildirim beyannamelerine ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına denk gelen ödemeler faizsiz 6 ay ertelenmiştir (beyannameleri verme süresi 27 Temmuz’dur). Bu konuda gerekli kanuni düzenleme yapılmıştır ve bundan bütün paydaşlar yararlanmaktadır.
●   Oteller, seyahat acentalarından, yıl sonunda veya sezon başında avans almaktadır ve bu avanslar, otellerin bakım onarım ve diğer ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Hava trafiğinin durdurulması ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle rezervasyonlar gerçekleşemeyecektir. Bu süreçte acentalar tarafından avanslar otellerden geri istenilmekte, ancak, oteller avansların geri ödenmesi konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışma sonucunda; avansların oteller tarafından geri ödenebilmesi için avans geri ödeme kredisi  şeklinde  bir  kredi  fonu  oluşturulmuştur.  Böylece  oteller  seyahat  acentalarının avanslarını   geri   ödeyebilecektir.   6   aylık   bu   kredi   için   Bakanlığımıza   başvuru
 

yapılabilmektedir.  27  Mart  öncesi  avansların  geri  ödenmesi  için,  30  Mart  tarihinde

başlayan 2 haftalık başvuru süresi bulunmaktadır.

●   31 Mart’a kadar ki vadesi gelmiş krediler faizleriyle birlikte 3 aydan az olmamak üzere ötelenmiştir. Turizm sektörünün daha çok etkilenmesi nedeniyle, bu erteleme, 12 aya kadar çıkartılabilecektir.
●   Devletten kiralanmış araziler için, otellere ilişkin Nisan, Mayıs, Haziran ayı irtifak hakkı bedelleri, hasılat payları, ecrimisil bedelleri 6 ay faizsiz olarak ileri bir tarihe ertelenmiş ve gerekli kanuni düzenleme yapılmıştır.
●   Tüm sektörler  için  Kredi  Garanti  Fonu  (KGF) limiti  25 milyardan 50  milyar TL’ye çıkarılmıştır.  Bu kredinin %80’lik kısmını KGF (yani devlet), %20’lik kısmını bankalar risk olarak üstlenmektedir. Böylece bankaların sektöre kredi vermesi kolaylaştırılmıştır. Teminatla ilgili konuda önemli çözüm getirilmiştir.
Ayrıca,  döviz  getirici  işlem  yapan  seyahat  acentaları  ve  konaklama  sektörü  için, Eximbank  kaynaklı  kullandırılacak  kredilerde  KGF  teminat  (kefalet)  oranı  %80’den
%100’e  çıkarılmıştır.  Böylece  sektörün  ihtiyaç  duyduğu  kredilerin  tamamına  KGF tarafından kefil olunabilmektedir.
●   Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Edirne’deki Alipaşa Çarşısı, Selimiye Arastası’ndaki dükkanlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış diğer turizm tesislerine ilişkin yapılan çalışma ile; bahse konu tesis ve dükkanların 3 aylık kiraları   ertelenmiş   ve   Temmuz   ayından   sonraki   6   aya   eşit   taksitler   halinde paylaştırılmıştır.
●   İstihdama yönelik olarak tedbirlerden biri olarak, firmalara işçilerini işten çıkarmamaları şartıyla, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli %7,5 faizli, kredi garanti fonu kefaletinde ucuz ve teminat riski çok az olan bir kredi uygulamaya alınmıştır.
●   Çalışma Bakanlığı tarafından ilk etapta kısa çalışma ile ilgili değişikliğe gidilmiş ve son üç yılda 600 gün olan çalışma 450 güne, son yılda 120 gün olan prim gösterme 60 güne geri çekilmiştir. Turizmin sezonluk bir iş olması nedeniyle sezonluk çalışan ve bu nedenle kısa çalışma programına dahil edilemeyen “askıdaki personel” için yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları sağlanmıştır. Bu konuda Çalışma Bakanlığı bir mütalaa yayınlamıştır. Bunun için işletmelerin bu personelin işe girişini yapması ve 3 aylık kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmaları gerekmektedir. Kısa çalışma programı için başvuran işletmelerin “askıdaki personel” için ek başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Bu durumdaki personel sayısı yaklaşık 200.000’dir.
●   Asgari ücret desteği bu yıl sonuna kadar uzatılmıştır.
 

●   1 Nisan tarihinde uygulamaya geçecek olan “Konaklama Vergisi”nin başlangıcı 1 Ocak

2021’e ertelenmiştir.

●   Seyahat acentalarını ilgilendiren TÜRSAB 2020 aidatları alınmayacaktır. TÜRSAB’ın da

onayı alınarak kanun teklifi TBMM’ye iletilmiştir.

●   Seyahat acentalarının müze ve ören yerlerimizde bilet satışı kaynaklı komisyon oranları,

müze ve ören yerlerinin açılması ile birlikte %20’den %30’a çıkarılacaktır.

●   Nisan,  Mayıs,  Haziran  iç hat uçuşlarında KDV  oranı %1’e indirilmiştir.  Kur  farkları misafirlere   yansıtılmamaktadır.   İlk   hareketliliğin   olacağı,   Mayıs-Haziran   aylarında işletmecilerin yapacağı kampanyalarla turistlere fiyat avantajları sunulacaktır.
●   Uçak  bileti  alan  vatandaşlarımız  biletlerini  açığa  aldırabilmektedir.  Böylece  fiyat

artışlarından ileriye dönük olarak etkilenilmeyecektir.

SALGININ TURİZME ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

●   Turizm sezonu Mayıs sonuna ertelenecektir ve şartlar uygun olursa Ramazan Bayramının iç turizm açısından ülkemiz için başlangıç olabileceği düşünülmektedir.  Salgın toplumsal disiplinle  ülkemizde  temizlenirse  ve  diğer  ülkelerde  de  aynı  şekilde  bir  tablo  ortaya çıkarsa; Haziran sonuna kadar da tamamen düzelme öngörülmektedir.
●   2019 hem turist sayısı hem de turizm geliri açısından iyi bir yıl olmakla birlikte, 2020 için belirlenen  58  milyon  turist  hedefinin  gerçekleştirilmesi  pandemi  nedeniyle  mümkün görülmemektedir. Ancak Türkiye turizmini bu sene ile sınırlamamak gerektiğinden, 2023 hedeflerinin   sağlanması   için   gerekirse   yeni   stratejiler   oluşturulacaktır.   2023   yılı hedeflerinin gerçekleşeceği öngörülmektedir. Ancak, salgın konusunda diğer ülkelerin başarısı da belirleyici bir faktördür.
●   Yabancı  turistlerin  Türkiye  algısı  olumlu  yöndedir,  ileri  tarihli  rezervasyonların  iptal edilmesi   hususu   iredelendiğinde,   en   az   Türkiye   rezervasyonlarının   iptal   edildiği gözlemlenmektedir. Tatil için az sayıda başlamış olan satışlarda, Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında açık ara ileri durumda görünmektedir. Şehir hastanelerinin de katkısıyla Türkiye’nin sağlık altyapısına ilişkin güvenin bu konuda etkili olduğu görülmektedir.
●   Krizden sonrası için beklenen hızlı yükseliş için elimizdeki en iyi araç olan  Türkiye Turizm Tanıtım  ve Geliştirme  Ajansı’nın  desteğiyle,  hızlı  bir  şekilde  kaybettiğimiz sayıların yukarı çekilmesi planlanmaktadır.
●   Hava trafiğinin düzelmesi ile birlikte, ilk etapta Asya’dan başlayarak, hemen akabinde Rusça  konuşan  ülkeler,  sonrasında  Orta  Avrupa,  en  son  Batı  Avrupa  ve  Amerika Kıtasından yurdumuza uçuşların normale dönmesi beklenmektedir.
 
●   Salgının   turizm   sektörü   açısından   ileriye   yönelik   getireceği   yenilikler   açısından bakıldığında,  pandemi  sonrası,  işletmelerin  artık  hijyene  daha  çok  dikkat  edeceği düşünülmektedir.   Toplu   aktiviteler   değil   bireysel   aktiviteler   ön   plana   çıkacaktır. Yoğunluğun olmadığı otel dizaynları ön plana çıkacaktır. Herkesin bireysel alım yapacağı açık büfe düzeninin gelişmesi beklenmektedir.

KÜLTÜR ve SANAT


Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurumlar sinema, tiyatro, matbaacılık, kitap, dergi, sürekli yayın, gazete, etkinlik ve organizasyon gibi işletmeleri kapsamakta olup, alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır.

●   Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurumların açılışı, 30 Nisan tarihine kadar

ertelenmiştir.

●   Bakanlığımıza bağlı olarak dışarıdan hizmet alımı şeklinde yevmiye ile çalıştırılan 3000’e (üç bin) yakın sanatçı, Ocak ayı itibariyle sözleşmeli personel statüsüne alınmıştır. 25 yıldır  süregelen  bu  sorun  alanı  ortadan  kalkmıştır.  Böylelikle  bu  dönemde  de  maaş almaları sağlanmıştır.
●   Özel   tiyatroların   2019-2020   sezonuyla   ilgili   destek   verilen   projeleri:   Sahnelerin kapatılması nedeniyle, özel tiyatroların, destek proje anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirme imkanları bulunmamaktadır. 2019-2020 sezonu için taahhütlerini tamamlama şartı kaldırılmışolup,taahhütlerinitamamlamasalardahi,taahhütedilenödemeler
gerçekleştirilecektir.

●   2020-2021 sezonu için özel tiyatroların proje destekleriyle ilgili hem limitleri yükseltilmiş hem de başvuracak tiyatro sayısı artırılmıştır. Ayrıca, finansmana erken erişim ihtiyaçları olacağından,  bu  sene  için  başvurular  Temmuz  başına,  ödemeleri  de  Eylül  başına çekilmiştir.
●   Özel tiyatrolar ile yapılan görüşmeler sonucunda; sahne kapasiteleri, SGK’lı personel

sayısı ve sanatçılarıyla orantılı teşvik paketleri tasarlanmaya başlanmıştır.

●   Nitelikler Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmektedir. 130 özel tiyatronun 9 tanesi kendi mülkiyetindeki sahnelerde ve 121 tanesi kiralık sahnelerde çalışmaktadır.  Bu tiyatroların yönetmelikte yapılan değişiklik ile Kültür Girişim Belgesi alması sağlanacaktır. Kültür Girişim  Belgesi  ile  özel  tiyatroların  altyapı  faaliyetleri  ile  ilgili  elektrik  ve  benzeri giderlerinde indirim uygulanacak ve vergi muafiyetlerinden yararlandırılacaklardır. 
 
●   Tiyatroların sahne kapasitesi, SGK’lı personel ve sanatçı kapasitesi ile orantılı bir şekilde

verilen destekler artırılarak devam edecektir.

●   Tiyatro sanatçıları ile ilgili destek talebi kapsamında, geliştirilecek çözüm önerileri ile

ilgili, Oyuncular Sendikası Başkanı ile görüşme yapılacaktır.

●   Sinemayla  ilgili  çalışmalar  kapsamında  “Sinemaya  Gitmeyen  Çocuk  Kalmasın” kampanyamıza, 2019 yılında 1 milyon çocuk katılmıştır. 2020 yılında 2 milyon çocuk hedeflenmektedir. Böylece sinemalar açıldıktan sonra hem çocuklarımıza moral hem de özellikle Aanadolu’daki sinemalarımıza destek olarak kampanya bu sene de yapılacaktır.
●   27  Meslek  Birliği’ne  (sinema,  tiyatro,  müzik  gibi)  verilen  destekler  %50  oranında

artırılmıştır.

●   TRT 2 ile birlikte yapılan çalışma ile, Bakanlığımız arşivinde bulunan opera, bale, tiyatro gibi  güzel  sanatlarla  ilgili  çalışmalar  yayınlanmaya  başlamıştır.  Ayrıca  Bakanlığımız arşivindeki tüm materyaller Bakanlığımızın Youtube hesabından yayınlanmaktadır.
●   Kütüphanelerle ilgili bir dizi çalışma başlatılmıştır. Etkin Kütüphanem Evimde, e-kitap, Konuşan Kütüphane, Kütüphanem Cepte uygulamaları dijital ortamda başlatılmıştır. Bu platformlardan  kitap  alışverişi  de  yapılabilmektedir,  kütüphanelerdeki  dijital  kitaplara ulaşılabilmektedir.
●   Arkeolog ve sanat tarihçilerine yönelik olarak: Ören yerlerimizde daha önce 45-60 gün civarı  süren  kazı  çalışmaları  bütün  yıla  yayılarak  12  aylık  kazı  destek  programları başlatılmıştır. Bakanlığımıza başvuran kazı başkanlıklarına en az 5 adet arkeolog ve 2 adet sanat tarihçisi bulundurma şartına bağlı olarak aylık destek verilmektedir. Geçen yıl 20 tane  ören  yerine  ilişkin  başlatılan  bu  çalışma  bu  sene  62  ören  yerine  çıkarılmıştır, önümüzdeki yıl toplam 122 tane olacaktır. Böylelikle 600 arkeolog ve 240 sanat tarihçisi için kazı başkanlıkları üzerinden istihdam yaratılacaktır.
●   Müzelere  yönelik  çalışmalar  kapsamında,  sanalmuze.gov.tr  hayata  geçirilmiştir.  Sanal müzelerin  sayısı  artırılmaya  çalışılmaktadır  ve  ileride  dijital  platformlara  yeni  sanal müzeler konulup vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
YURTDIŞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR


TİKA tarafından yapılan çalışmalar ile Filistin, Kırgısiztan ve Gürcistan’da 3 adet hastane yapılmıştır. Gürcistan Batum’da bir enfeksiyon hastanesi, Kırgızistan’da bu hafta itibariyle dostluk hastanesi, Gazze’de yatırım yapmış olduğumuz çok büyük bir araştırma hastanesi  hizmete  açılmıştır.  Böylelikle,  maalesef  dünyada  son  zamanlarda  ortaya  çıkan, ülkelerin  yalnızca  kendilerini  düşünme  eğilimlerinin  dışında  durularak  diğer  uluslara  da yardım eli uzatılmaya devam edilmektedir.

Yurtdışı Türkler  Başkanlığımız,  yurtdışında  yaşayan  vatandaşlarımızın  koronavirüs vb. konularda hukuki destek ihtiyaçları varsa yurtdışındaki avukatlarımız kendilerine hizmet vermektedir.  Ayrıca,  yurtdışından  Türkiye’ye  cenazelerinin  getirilmesi  ilgili  işlemlere  de Yurtdışı Türkler Başkanlığımız destek vermektedir.

Yunus Emre Enstitümüz online platformda Türkçe öğrenmek isteyen vatandaşlar veya yabancı uyruklu kişilere verdiği eğitime devam etmektedir.  Enstitü yaklaşık üç yüz elli bin kişiye eğitim vermektedir ve Mart ayında eğitim talebinde bir önceki aya göre %112 artış gerçekleşmiştir.Saygılarımızla

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü