Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kurumsal


Müdürlüğümüz:

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  29.04.2003 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı kanun gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleştirilerek yeniden teşkilatlanması sonucunda 30.04.2003 tarihinde kurulmuştur. 2013 yılından beri Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi içinde yer almakta ve hizmetlerini burada sürdürmektedir.


Kuruluş Amacı ve Görevleri

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; Müzeler, Kütüphaneler, Resim Heykel Müzeleri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlükleri, Orkestra,  Topluluk ve Koro Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Galerileri, Resim Heykel Müze ve Galerileri, Turizm Danışma Büroları ile Kültür Merkezleri faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludurlar. 


Misyon / Vizyon

Misyonumuz: “İlimizin tarihi, kültürel ve doğal miraslarını, sanat ve turizm değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirliklerini sağlayarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak, dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin küresel turizmdeki payını artırmak”  Vizyonumuz: “Elazığ’ın kültür ve turizm alanında sahip olduğu değerleri yaşatan ve tanıtan, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir korunma çabalarını başarı ile yöneten ve ilimizi yurt içinde ve yurt dışında turizm alanında ilk sıralara taşıyan güçlü, saygın ve vazgeçilmez bir kurum olmak”

Müdürlüğümüze Bağlı Birimler

-Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
-İl Halk Kütüphanesi


Müdürlüğümüz Koordinesindeki Bakanlık Birimleri

-Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü
-Devlet Tiyatro Sahnesi
-Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü