Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arkeoloji Müzesi

Müzemiz, 2017 Kasım ayında başlatılan  tadilat çalışmaları nedeniyle geçici olarak  ziyarete kapanmıştır. Müzemizde bulunan idari birimler Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezine taşınmıştır. Müzemiz  tarafından verilen  idari hizmetler, tadilat bitimine kadar Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde verilecektir.

ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ 

     arkeoloji-müzesi-web-sitesi.jpg

 

Elazığ'da ilk müze 30 Nisan 1965 tarihinde, Harput Bucağı'nda bulunan Alacalı Mescit'te "Harput Müzesi" olarak kurulmuştur. Sonraki yıllarda bu yapı, toplanan eserler için küçük geldiğinden, İstasyon Caddesi'ndeki Elazığ Belediyesi'ne ait bir binaya taşınmıştır. Daha sonra Keban ve Karakaya Baraj projeleri çerçevesinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazılarda bulanan eserlerin teşhiri söz konusu olunca, bina yetersiz kalmıştır. 1971-1972 yıllarında Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kampüsü (şimdiki Fırat Üniversitesi Kampüsü)'nde 12.700 m² lik bir alan müze binası için tahsis edilmiş ve müze deposu ile idari binaların yapılmasından sonra, 28 Temmuz 1982 yılında müze ziyarete açılmıştır. 2010 yılında yapılan bakım-onarım ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucunda kronolojik tema kurgulanarak düzenlenen yeni teşhir, 2011 yılı Haziran ayında ziyarete açılmıştır. 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, "Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu, Halı Kilim ve Etnografya Salonu" olmak üzere iki salondan ve çeşitli eserlerin saklandığı depo bölümlerinden oluşmaktadır. Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu'nda Keban ve Karakaya Baraj Projeleri nedeniyle yapılan Tülin Tepe, Tepecik Ören Yeri, Değirmen Tepe, Haraba Höyüğü, Norşun Tepe, Aşvan, Sakyol (Pulur), Ağın Kalaycık Höyüğü, Ağın Kalecik Höyüğü, Pağnik Ören Yeri, Han İbrahim Şah, Şemsiye Tepe, Yeniköy kazıları ile, Karataş Kayaaltı Sığınağı, Küllünün İni, Aktaş ve Yıkılgan yüzey araştırmalarında bulunmuş; Paleolitik, Neolotik, Kalkolitik, Tunç (Protto Hurri-Hitit), Demir, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda ve çeşitli eserler sergilenmektedir.       

Müze binası; arkeolojik eserler ve sikke salonu, halı ve kilim galerisi ile etnografya salonu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Halı-Kilim ve Etnografik Eser Salonu'nda, bölgeye ait özgün el ürünü halı ve kilimler ile yöre kültürünü tanıtıcı nitelikte etnografik eserler sergilenmektedir. Müze içi bu sergilerin dışında,  müze bahçesinde  çeşitli dönemlere ait taş eserler sergilenmektedir.

     

Eser durumu

Müzemizde 15.238 adet arkeolojik, 5.310 adet etnografik, 10.887 adet sikke olmak üzere toplam 31.435 adet envantere kayıtlı eser mevcuttur.

  *Teşhir salonlarımızda 2166 adet eserden; 493 sikke, 1.071 arkeolojik ve 602 etnografik eserden oluşmaktadır.

 Müzemiz sorumluluk sahasında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli toplam 288 adet kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde;

*     67 dinsel yapı,

*     94 arkeolojik sit,

*     104 sivil mimari yapı,

*      22 idari yapı,


*      1 kentsel sit alanı vardır. 

 

Pazartesi dışında her gün  08.00-12.00/13.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olup; girişler ücretsizdir.

 

,