Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fırat Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği hibe programı kapsamında İl Müdürlüğümüzce sunulan “TRB1-15-DFD-0079 nolu Elâzığ Tanıtımında Modern ve İnteraktif Uygulamalar” projesi kabul edilmiştir

Fırat Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği hibe programı kapsamında İl Müdürlüğümüzce sunulan “TRB1-15-DFD-0079 nolu Elâzığ Tanıtımında Modern ve İnteraktif Uygulamalar” projesi kabul edilmiştir.

İlimiz, kalkınmada öncelikli 4. bölgede olması, gelişmiş alt yapısı ile her türlü yatırım imkânına sahip olması, yüksek eğitim imkânları, 3 tarafı sularla çevrili verimli arazileri ve zengin coğrafyası, son derece gelişmiş ulaşımı, haberleşme imkânları, resmi ve özel sektöre ait son derece modern ve gelişmiş hastaneleri ile sağlık merkezleri, turistik belgeli tesisleri ve seyahat acentaları ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Kültür, tarih, doğa, eko turizm potansiyeli, inanç turizmi, kış turizmi, termal turizm gibi zengin turizm çeşitliliğine sahip olan ilimiz ulaşım bakımında da bölgesinin kavsak noktasındadır.

Modern teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüz şartlarında bilgiye erişim ve ulaşma yolları da değişmektedir. Bu sebeple teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, ucuz ve masrafsız tanıtım metotlarını kullanmak, etkili tanıtım faaliyeti sunmak, birçok kesime aynı anda ulaşmak için teknolojik gelişmelerden yararlanmalıyız. Günümüz de HD kalitesinde yayınların çıkması, harita bilgi işletim sistemlerinin yaygınlaşması, özellikle cep telefonu ve bilgisayar ortamında bilgi erişim sistemlerindeki gelişmeler yeni pazar ve hizmet anlayışını doğurmuştur. İlimizde bu tür tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, tanıtım alt yapısının oluşturulması projemizle gerçekleşecektir.

Projemizle; İlimizin tanıtımında modern ve interaktif uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanmış olup bu kapsamda; Elâzığ WEB portalının yenilenmesi, harita bilgi sistemi, Kent Bilgi Sistemi Şehir Rehberi, Mobil Uygulamasının hazırlanması, Turizm Danışma ofisinin faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.

İlimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve ilimizle ilgili gerekli bilgilere ulaşımın sağlanması; Turizm açısından ilimizin, bölgenin öncü ili olması hedeflenmekte olup, turizmde geleceği kurabilmek için en önemli şartlardan birisi de hızla gelişen elektronik ve bilişim teknolojisini kullanmak amacıyla yeni WEB Portalı vasıtasıyla ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin; ilimiz ile ilgili bilgilere çok hızlı, etkin ve en önemlisi doğru olarak ulaşmasını sağlamak; Yapacağımız bu çağdaş tanıtım çalışmaları sayesinde ilimizin tanıtım alt yapısının oluşturulması bakımından da önem taşımaktadır. İlk etapta oluşturulacak Türkçe, İngilizce dillerinde WEB portalı ileri yıllarda çok dilli yapılacak. Android ve IOS uygulamaları farklı dillerde geliştirilecek ve güncelliğini devamlı koruması için çalışmalar yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmalar çevre illere örnek teşkil edecek, prestij bir proje durumundadır.

Projemizin temel amacı etkin tanıtım metotlarını kullanmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak projemizin alt yapısını oluşturmak daha sonraki yıllarda; web sitemizin 10 dilde hizmet vermesini sağlamak, kiosk cihazları alınarak ilimizin belirlenen 7 ayrı bölgesine yerleştirilmesi, turistik alanlarda ışıklı yön levhalarının hazırlanması, Elâzığ Gezi Rehberi, Elâzığ Mutfağı Kitabı, Elâzığ Folkloru Kitabı, Bir Demet Elâzığ, Elâzığ Güzellemesi Prestij Kitabı, Elâzığ’da Ev ve El Sanatları, Elâzığ Tanıtım Broşürü, Elâzığ Turizm Haritasının hazırlanması, ilimize kara yolu ile bağlantılı yolların giriş yerlerine ilimizin önemli değerlerini tanıtıcı totemlerin konulması, İnteraktif Elâzığ Tanıtım DVD'sinin hazırlanması, Elâzığ merkez ve ilçeleri için Sanal 360 Derece Tur projemizin tamamlayıcı diğer unsurları olacaktır.