Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turist Rehberliği Bölgesel Sertifika Programı

DUYURU

         6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi gereğince Birliğimiz tarafından Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odaları’nın yetki çevrelerine yönelik olarak Trabzon ve Şanlıurfa illerinde Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Japonca, Rusça, Farsça, Yunanca, Romence, Sırpça, Slovakça, İsveççe, Çekçe, Hollandaca, Danimarkaca, Korece ve Çince dillerinde Bölgesel sertifika programı düzenlenecektir. Sertifika programı için sadece yukarıda belirtilen odaların yetki çevresinde bulunan illerde ikamet edenler müracaat edebileceklerdir.

Sertifika programı seçme sınavları ile birlikte dil ekletme ve seviye belirleme sınavları da yapılacaktır. Bu sınavlara dil ekletmek isteyen ruhsatname sahibi ülkesel veya bölgesel rehberler ile üniversitelerin rehberlik bölümü son sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve mezun olanlar da katılabileceklerdir.

        

SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl                                                  Sınav Tarihi

Trabzon                                                                21-25 Mart 2015

Şanlıurfa                                                                   28 Mart- 1 Nisan 2015

                             

SINAVLARIN ŞEKLİ

*Sertifika Programına katılacaklar için;

-Genel Kültür,

-Yabancı dil sözlü,

-Yabancı dil yazılı,

-Mülakat

*Dil ekletme ve seviye tespit sınavına katılacaklar için;

-Yabancı dil sözlü,

-Yabancı dil yazılı

olarak yapılacaktır.

     

Sertifika programına kabul için aranan şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle onsekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerden en az lisans düzeyinde mezun olmak,

ç) Yabancı dil yeterliliğine sahip olmak,

d) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan suçların herhangi birinden mahkum olmamak,

e) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak

SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru, Sınav Başvuru Formu ekinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte TUREB’e bizzat veya posta yoluyla süresi içinde yapılır.

a) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Var ise, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan en az 75 puan düzeyinde belgenin veya eşdeğer belgenin aslı veya onaylı örneği,

ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca düzenlenmiş mavi kartların aslı veya onaylı örneği ile yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi,

d) Turist Rehberleri Birliği’nin T. Vakıflar Bankası’nın T.A.O. Başkent Ankara Şubesi TR30 0001 5001 5800 7301 5766 26 no’lu Sınav Ücreti hesabına yatırılacak250.00 (ikiyüzellitürklirası)’na ait banka dekontu (Sınava girilecek her bir dil için ayrı ayrı ücret belirtilen hesaba yatırılacaktır. Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir).

DİL EKLETME VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU İÇİN

İSTENEN BELGELER

       1-Başvuru formu ekinde Banka dekontu, 2 adet fotoğraf, Çalışma kartının fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Dil Ekletmek isteyen rehberler )

       2-Başvuru formu ekinde onaylı Mezuniyet veya öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf, sınav ücreti banka dekontu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Rehberlik bölümleri mezunu veya öğrencileri için)

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Sınava katılacak adayların, Birliğin web sayfasından ( www.tureb.org.tr ) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 23 Şubat- 9 Mart 2015 tarihleri arasında TUREB’e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Sınav programı ve yerleri daha sonra Birliğin ve sınav yapılacak olan illerdeki odaların web sayfalarından duyurulacaktır.