Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TKDK 187 MİLYON AVROLUK BÜTÇE İLE 13. ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI

             Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD Programı) kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 10 KASIM 2014 13. Proje Başvuru Çağrı İlan’ında tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olarak Elazığ’da çeşitli yatırımlar desteklenmeye devam edilecektir. Uygun harcama olarak; yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları esas alınacaktır. Bu kapsamda verilecek destek geri ödemesiz olarak kullandırılacak olup destek oranı yüzde 50 oranında gerçekleşecektir." Desteklenecek sektörler ve uygun harcama tutarları şu şekilde olacaktır: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için uygun harcamalar toplam tutarı süt işleyen işletmelerde en az 50 bin Avro ve en fazla 3 milyon Avro, Süt toplayan üretici örgütlerinde ise en az 25 bin Avro ve en fazla 1 milyon Avro, Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması projeleri (Kırmızı et ve Kanatlı et) için uygun harcamalar toplam tutarı en az 30 bin Avro, en fazla 3 milyon Avro, Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması için uygun harcamalar toplam tutarı en az 50 bin Avro, en fazla 1 milyon 250 bin Avro, Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için uygun harcamalar toplam tutarı en az 50 Bin Avro en fazla 1.500.000 Avro, Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için; Arıcılık, Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi sektörlerinde uygun harcamalar toplam tutarı en az 5 bin Avro, en fazla 250 Bin Avro, Elazığ yerel ürünlerinin üretilmesi kapsamında uygun harcamalar toplam tutarı en az 10 bin Avro, en fazla 400 bin Avro, Kırsal turizm yatırımları için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro, en fazla 500 bin Avro, Kültür balıkçılığının geliştirilmesi için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro en fazla 200 bin Avro olmaktadır.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır. Tedbir Adı           Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri   Destek Oranları   (Hibe)         Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar    Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  

Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)%50     110.290.351 Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri) Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması            Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)

Bütçe Kalemi -2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama) Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve GeliştirilmesiÇiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi%50          77.535.661

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TOPLAM       187.826.012

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ

TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır. Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, teklif alımı ve ihalelerde yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır. Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır. Ön kontrol yapılmadan sunulan başvuru paketlerindeki teklifler ve ihale dosyalarındaki hatalar düzeltme yoluna gidilmeyecek ve kurallar gereği işlem yapılacaktır. Ön kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak

YATIRIM SÜRELERİ

On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6 (altı) ayı geçmemelidir.

-Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya üçüncü taksit planlaması yapılırken nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler dikkate alınmalıdır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (Versiyon 3.4) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

İLETİŞİM (ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü Adres: Ataşehir Mah. Malatya Cad. No: 177 (Misland Kavşağı) Merkez/Elazığ Tel: 0424 248 07 69-70

Başvuru çağrı ilanı tam metni için:

http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Onucuncu_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf

TKDK Hakkında: IPARD Programını uygulayacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD Ajansı) ve İl Koordinatörlükleri 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur.

 
 
Tedbir AdıAlt Tedbir Adı ve Bütçe KalemleriDestek Oranları   (Hibe)Toplam Destek Bütçesi
(AB+TC Katkısı) (Avro)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik YatırımlarSüt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve PazarlanmasıBütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)%50110.290.351
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve PazarlanmasıBütçe Kalemi-1
(Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve GeliştirilmesiÇiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi%5077.535.661
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM187.826.012