Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ Valiliği tarafından "Harput Çalıştayı Deklarasyonu" açıklandı.

 “ Harput Çalıştayı Deklarasyonu”    Biz Harput’un bütün paydaşları; ilin yöneticileri, siyaset adamları, bilim insanları, din adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileri, şair, yazar ve sanatçılar ayrıca Harputlu olup Elazığ içinde ve dışında yaşayanlar ve Harput’ta şu an ikamet eden Harput sakinleri, 02-03 Ağustos 2014 tarihleri arasında Harput FAY-HİB konferans salonunda, Harput’un geleceğe yönelik tasavvur ve tasarımlarını belirlemek üzere toplandık. Toplantının dört oturumuna toplam 86 katılımcı katılmış olup; herkesin ortak sevdası olan tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın, musikimizin ses ve söz ırmağı olan, Fırat Havzası’nın cazibe merkezi ve hâkimiyet sembolü konumundaki Harput’un geleceğini istişare ettik.

    Harput; Beraber yaşama kültürünün temsilcisi, tarihte önemli ilim merkezlerinin başında gelen, zirve kanaat önderleri yetiştiren birçok medeniyete ev sahipliği yapmasına ve tarihi birikimine rağmen, bu dönemleri temsil eden tarihi yapıların büyük ölçüde tahrip edilerek, önemli bir kısmından günümüze ulaşmayan tarihi süreç içerisinde mimari ve ilmi kapasitesi ile birlikte ekonomisi de zayıflayarak nüfusunu koruyamamıştır.

    Geçtiğimiz dönemlerde özellikle de son on yıl içerisinde tarihi Harput şehrini bütün değerleri ile birlikte korumaya ve tekrar eski günlerine kavuşturmaya yönelik çalışmalar yapılsa da tam anlamı ile istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bahse konu dönemde yapılan tüm bu çalışmalara destek verenlere teşekkürü bir borç biliyoruz, çünkü bu çalışmalar sayesinde bizler bugün üzerine daha ileri kararlar alabileceğimiz bir yapıya ulaşmış bulunmaktayız.

    2014 yılını dönüm noktası kabul ederek, yapılan istişareler neticesinde ortak aklın ortaya koyduğu aşağıdaki hususların deklare edilmesi kararlaştırılmıştır.

  1. Harput’un geçmişteki çok kültürlü yapısı, Harput’un tekrar canlandırılmasında dikkate alınmalıdır.
  2. Harput’un kültürü (folkloru, musikisi….) ve manevi hayatı öncelikli olmak üzere geliştirilmelidir.
  3. Harput’un binlerce yıllık tarihi boyunca oluşturduğu bir arada yaşama kültürü korunmalı ve geliştirilmelidir.
  4. Harput’ta yaşayan halkın, sosyo-ekonomik statüsünün geliştirilmesi kentin yaşayan ve yaşanabilir bir kenti olması amaçlanmalıdır. Bu çerçevede sosyal, ekonomik, kültürel altyapıya yönelik fiziki, mimari gelişmesi sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmalıdır.
  5. Mülkiyet dâhil, anlaşmazlıklar mümkün olduğunca uzlaşmayla çözülmelidir. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı ile çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
  6. Harput’un kültürel ve manevi hayatı öncelikli olmak üzere turizmi geliştirilmelidir.
  7. En yakın tarihi doku odak olmak üzere her döneme ait olan anıtsal, dini ve sivil yapılar korunmalıdır.
  8. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları dikkate alınarak ulaşım ve altyapı ihtiyaçları karşılanmalıdır.
  9. Kamu, özel sektör ve STK koordinasyonu sağlanarak Harput ile ilgili projeler hazırlanmalıdır.

10.  Koruma amaçlı imar planı revizyonu, şuyulandırma ile eşzamanlı olarak deklarasyon dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

11.  Harput’ta mevcut mülkiyet problemleri, mevzuat zorlukları ve ekonomik engellere rağmen Harput’un geleceği söz konusu olduğu için koruma amaçlı imar planı revizyonu, şuyulandırma ile eşzamanlı olarak deklarasyon da dikkate alınarak çözülmelidir.

12.  Bundan sonra deklarasyon sonuçlarının takibi amacıyla öncelikle bir acil eylem planı hazırlanacak ve izlenmesi için komisyon oluşturulacak, paydaşların görevleri belirtilecek, faaliyetler 3’er aylık dönemler sonunda yapılacak toplantılarla izlenecektir.

13.  Komisyon; Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, ETSO temsilcileri ve Harput Muhtarından oluşacaktır.