Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 04/09/2019 tarih ve 716231 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.


ARABULUCULUK KOMİSYONU ÜYELERİ

ADI SOYADI

UNVANI

TEL

DAHİLİ

E-MAİL

Ahmet DEMİRDAĞ

(Asil Üye)

İl Müdürü

04242365854

1005

ahmet.demirdag@ktb.gov.tr

M. Salih TUNÇ

(Asil Üye)

Müdür Yardımcısı

04242365854

1022

msalih.tunc@ktb.gov.tr

Selahattin YAZAR

(Asil Üye)

Müdür Yardımcısı

04242365854

1004

selahattin.yazar@ktb.gov.tr

Ziya KILINÇ

(Yedek Üye)

Müze Müdürü

04242412088

ziya.kilinc@ktb.gov.tr


Ahmet PİRİNÇCİ
(Yedek Üye)
Kütüphane Müdürü04242181004  ahmet.pirincci@ktb.gov.tr
Olcay BURHAN
(Yedek Üye)
Koro Müdürü04242330764
 olcay.burhan@ktb.gov.tr


ELAZIĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
0424 236 58 54
0424 236 58 54
Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Sürsürü Mh. Atatürk Bulv. ELAZIĞ